dimecres, 22 de febrer de 2017

TIPUS DE TEXTOS. PREDICTIU, INSTRUCTIU...

RECORDEU D'ESTUDIAR-LOS PER TENIR L'ESTRUCTURA CLARA SI ENS DEMANEN DE REDACTAR-NE UN O DIR-NE LES PARTS
Text narratiu
Text argumentatiu
Text explicatiu
Notícia
Plantejament (presentació ambient i personatges)
Tesi o Exposició (idea que es vol demostrar)
Introducció (presentació del tema)
Avantítol,
títol,
subtítol,
Nus
(desenvolupament del conflicte)
Demostració (arguments)
Desenvolupament
(coneixements detallats sobre el tema)
Entradeta o lead 
(1r paràgraf resum idees important)
Desenllaç (resolució)
Conclusió (síntesi i reafirmació de la tesi)
Conclusió
(síntesi final)
Cos
(detalls)


Text conversacional
Text instructiu
Text predictiu
Text descriptiu
Obertura o presentació
(salutació o presentació del personatge)
Presentació
(materials o elements)
Hipòtesis
(suposicions per treure’n conclusions)
Tema
(presentació del tema, objecte o motiu de la descripció)
Cos de l’entrevista preparació (orientació de la conversa cap a un tema determinat)
Procediment (enumeració de les accions)
Arguments (basats en dades observables)
Caracterització (enumeració trets distintius)
Conclusió
(acords i desacords)  i Acomiadament o tancament (comiat).
Consells i advertències
Conclusions (conseqüències en un futur)
Situació en l’espai (de més general a més concret o inrevés)

dimarts, 14 de febrer de 2017

EXERCICIS DE SINTAXI


(imatge de google imatges)

hOLA subjectes o COMPLEMENTS!!

aQUESTS SÓN ELS EXERCICIS que HEU DE FER 3R D I ENVIAR-ME PER CORREU!!

Activitats de Marta Ibañez

RECORDEU

1. EL CD RESPON A LA PREGUNTA -QUÈ?
2. EL CI RESPON A LA PREGUNTA A QUI? / PER A QUI?
3. L'ATRIBUT PORTA ELS VERBS SER, ESTAR, SEMBLAR.
4 EL  COMPLEMENT CIRCUMSTANCIALS
- DE LLOC  ON?
- DE TEMPS  QUAN?
- DE QUANTITAT QUANT?
- DE MODE COM?
- D'INSTRUMENT AMB QUÈ?
- DE COMPANYIA AMB QUI?

SUBJECTE
1.LLegeix les frases següents. Indica si la paraula "roure" és el nucli d'un subjecte.

- El roure és un arbre majestuós.
- El roure del bosc de can Mateu era el primer que es veia.
- Vam veure l'únic roure que no s'havia cremat.
- Quina alegria veure un roure tan alt i verd!
- Els jardiners van plantar un roure al fons del parc.
- El roure marcava el límit de les terres de can Mateu.

2. Digues si els conjunts subratllats són el subjecte del verb marcat de color verd.
La raó era seva.
- Ahir vam recórrer totes les botigues del carrer Gran.- Sota el pseudònim de Víctor Català s'amagava una dona escriptora.
- La Maria no hi estava gens a favor.
Això sembla el més interessant de la reunió.

3. Digues si el conjunt subratllat de cada frase fa de subjecte.
La noia passava per la porta principal.
- M'agrada molt el pa amb tomàquet.
- Aquell anell passava de pares a fills.- Vam enviar-los un telegrama.
- Entraven trens cada cinc minuts.

4. Assenyala les frases en què el conjunt subratllat (amb el nucli "préssecs") fa de subjecte.
- M'agraden els préssecs a l'estiu.
- A l'estiu menjo préssecs.
- Els préssecs madurs són molt més gustosos.
- Haurem de comprar préssecs per al pare.
- Aquest any vénen tard els préssecs.

COMPLEMENT DIRECTE (CD)

1. Digues si el conjunt subratllat fa de complement directe.
- Jo porto un anell al dit del mig.
- M'agraden les joies senzilles.
- Beveu molta aigua!
- El professor escoltava atentament els alumnes.
- El professor escoltava atentament els alumnes.

2. Fes el mateix que a l'exercici anterior.
- Caldrà portar el nen al metge a veure què li passa.
- No ens va sortir bé la confitura de poma i la vam haver de llençar.
- Plovia a bots i barrals.
- M'encanten les flors vermelles.
- M'han regalat tres poms de flors.

3. Fes el mateix que als exercicis anteriors.
- Els nens s'estan menjant el pastís a grapats.
- Quan hem arribat hem saludat l'àvia.
El teu amic, l'hem vist quan sortia!
El teu amic se'n va al Canadà.
- Les salamandres habiten les aigües pures.

COMPLEMENT INDIRECTE (Ci)
1. Assenyala els complements indiectes.
- Portarem joguines als nens
- Comprarem llibres per als teus cosins.
- La pel·lícula presentava la vida dels camperols.
- A la Maria, li regalarem una bufanda per Nadal.
- Escriurem la carta als Reis.

2. Fes el mateix.
- Van portar la carta al director.
- He acompanyat la mare a l'hospital.
- A nosaltres, ens regalarà música.
- Portarem flors al cementiri.
- Li agrada escoltar música als matins.

3. Reconeix els CI d'aquest fragment. Digues si els conjunts subratllats són CI o no.
Per jugar a escacs, les persones han inventat al llarg dels temps sistemes prou enginyosos. S'enviaven partides per correu a l'oponent, sovint per telegrama i tot. Al segle XII, sabem que els reis d'Angleterra enviaven als reis de França les partides a través del Canal. Donaven a missatgers especials els sobres lacrats amb les jugades xifrades. Una partida podia durar anys.
Avui dia, l'ús d'Internet permet jugar amb algú a l'altra punta del món en temps real i enviar al contrincant de forma immediata la jugada. Allò que continua igual és el temps invertit per pensar una jugada.

COMPLEMENTS
1. Digues quina funció fa cada conjunt.
- El noi va posar un cartó de suc i una cullera de plàstic a la safata.
- Un home dormia agafat a l'ase, a la vora d'un dels camins que porten a Tunis. Somniava l'abundància que Déu negava al seu poble, on durava la secada i el bestiar moria o naixia mort.


ATRIBUT
1. Identifica les frases que tenen un atribut. Marca l'atribut.
- La noia estava ben quieta per fer la foto. 
- Si no és a París, no sé pas on deu haver anat. 
- Semblava de seda, de fina que era. 
- Ha estat el teu amic qui ho ha denunciat.
- Era ben lluny de casa seva.
(Lluïsa Costa Gomes. Vida de Ramon)

2. Fes el mateix.
- Ara són les dotze de la nit i cal anar a dormir.
- M'agrada aquesta hora de la nit.
- Toquen les dotze i hi ha silenci.
- Em sembla impossible tanta quietud.
- Sempre, és el moment de la nit més esperat.

3. Fes el mateix.
- El rellotge és d'or.
- En Joan és metge.
- Em compraré un rellotge d'or.
- Aquesta noia viu tranquil·la.
- Ella és qui ens ha obert.

COMPLEMENTS

1. Identifica els complements.
Una vegada era una dona que, recolzada a la soca d'una figuera, llescava pa; i va pegar tan bella estrebada amb la ganiveta que, a més del pa, es va partir ella pel mig i va tallar de part a part la soca de la figuera i tot. Mireu si és molt!
I qui no ho vulgui creure que ho vagi a veure.
(Rondalles del Montserrat- Pau Bertran i Bros)

2. Identifica les funcions dels conjunts subratllats.
L'Stanley va ser el primer d'acabar. Va escopir al clot i se'n va anar a dutxar-se i a canviar-se de roba. Havien passat tres dies de la bugada i, per tant, fins i tot el recanvi net era brut i suat. L'endemà aquesta seria la seva roba de treball i li rentarien l'altra.
No trobava cap explicació de per què en Zero havia cavat el seu clot per ell. En Zero ni tan sols n'havia tastada cap, de pipa.
(LOUIS SACHAR. Clots)
EL COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL (C.C.)
1. Reconeix els complements circumstancials.

Els complements circumstancials expressen matisos i circumstàncies de l'acció del verb. Els matisos que expressen solen ser de lloc, de temps, de mode o manera i de quantitat. També poden expressar altres factors de l'acció com els d'instrument, companyia i d'altres.
Exemples : Avui fa sol. (temps)
Ho va fer molt bé. (manera o mode)
Viu molt lluny. (lloc)
Ho va tallar amb les tisores. (instrument)

1. Digues de quin tipus de circumstancial es tracta.CCM: de modeCCL: de llocCCT: de temps
- Avui he anat a comprar sabates.
- En aquest racó de món no en trobarem.
- Escrivia molt bé i va guanyar el premi.
- El dilluns, els teatres no solen fer funció.
- Viu a l'altre costat del poble.
- Aquest noi és així .

2. Assenyala el complement circumstancial.

- La noia caminava a poc a poc.
- Va arribar cansada.
- Va caure damunt una cadira.
- Va descansar durant una bona estona.
- Va tornar a marxar refeta.

dimecres, 8 de juny de 2016

COM SERAN LES PREGUNTES DE L'EXAMEN DE RECUPERACIÓ DE 4T

1A AVALUACIÓ

1. Hi haurà un text narratiu i a continuació, tipus test, dir el tipus de narrador (extern total, extern parcial, intern protagonista o testimoni), personatge (protagonista, antagonista... pla, rodó, variable, invariable), el temps històric, el temps narratiu, del discurs, l'estructura lineal o discontínua i la funció de l'espai (díctica, referencial o simbòlica).

2. Dues frases amb errades i corregir els errors de "en, amb, ha, a, hem, em".

3.1. Subratllar només els adverbis de mode i lloc d'una llista.

3.2. D'un verb, dir quin temps verbal és (pretèrit imperfet d'indicatiu...)

4. Donar una ordre i conjugar un verb en imperatiu si és una ordre afirmativa i en subjuntiu si és negativa.

5.Corregir les ordres fetes en infinitiu i conjugar el verb.

6.Corregir només els gerundis mal usats, perquè l'acció del gerundi sempre ha de ser o anterior o al mateix temps que el temps del verb principal.

7.Conjugar algun gerundi i participi

8.Corregir les perífrasis verbals mal usades (tenir que...)

9. Subratllar el subjecte de les oracions i dir si és el·líptic o impersonal si no en té.

10. Dir el tipus de complement del verb que és (CD, CI, Atribut, CRV, Predicatiu...)

11.Substituir dos complements del verb alhora (sobretot CD+CI)

12. Preguntes tipus test de la lectura No demanis llobarro fora de temporada.


1   2A AVALUACIÓ

1. Preguntes tipus test de literatura, El Modernisme.

2. Preguntes tipus test de literatura. El Noucentisme.

3.1. Dir el tipus de registre formal o informal i el subtipus (culte, estàndard, col·loquial, vulgar) i dues característiques amb exemple d'aquest registre.

3.2. D'una sèrie de textos, dir quin no compleix la regla de progressió temàtic (el tema avança), el que no compleix la regla de la no contradicció, el de la relació (tot ha d'estar relacionat amb el tema tractat) i quin compleix les tres regles anteriors.

4.1. Redactar un text de 50 paraules amb tots els recursos d'aquest. (argumentatiu, explicatiu)

4.2.Dir el tipus de model de text que és, anomenar les parts del temps i subratllar els recursos.

5.1. D'una poesia, dir el tipus de vers segons les síl·labes (octosíl·lab...), versos d'art major o menor, rima consonant o assonant,  rima femenina, femenina i masculina,  estructura mètrica ABBA abba i el tipus d'estrofa (sonet, quartet...)

5.2. Hi ha dos figures literàries subratllades, dir el nom. (metàfora, comparació, personificació, antítesi o oxímoron, sinestèsia, anàfora, paral·lelisme, hipèrbaton, pol·lisíndeton i asíndeton...)


3A AVALUACIÓ

1. Dir si és una oració juxtaposada, coordinada, subordinada o simple.

2. Dir a quin tipus de coordinada pertany.

3. Vocabulari de l'hort. Completar frases fetes amb el vocabulari adient.

4. Vocabulari de la llar. Dir quin ofici fa o realitza l'objecte posat.

5.1. Fer el femení singular a partir del masculí donat tenint en compte els canvis ortogràfics i  terminacions diferents ( jutge- jutgessa).

5.2. D'aquelles paraules que per influència del castellà canviem de gènere, dir si és masculí o femení singular o plural. Ex: La sida, el senyal...

5.3.Fer el masculí plural i si és possible el doble plural de dues paraules. Ex. cascs/ cascos.

6. Marcar el significat correcte de dues frases fetes.

7. Vocabulari dels mitjans de comunicació.

8. Vocabulari del comerç i administració.


dijous, 12 de maig de 2016

CONTINGUTS PER AVALUACIONS 4T ESO

CONTINGUTS 4T D’ESO

1A AVALUACIÓ

1.       El text narratiu (tipus de narrador, estructura lineal o discontínua, espai, temps, conflicte,mòbil,  tipus de personatges...)
2.       “En, amb, ha, a, hem, em”.
3.       Adverbis
4.       Temps verbals (imperfet, present de subjuntiu...)
5.       Ordres afirmatives en imperatiu i negatives en subjuntiu
6.       L’ús incorrecte del gerundi
7.       L’ús incorrecte de l’infinitiu com a ordre
8.       Participis i gerundis irregulars
9.       Perífrasis d’obligació   *tenir que (haver de, cal que...)
10.   Reconèixer el subjecte el·líptic. Oració impersonal.
11.   Oració simple (Subjecte, C. Nom, CAdjectiu, C. Adverbi, CD,CI, Atribut, CRV, CC, Predicatiu)
12.   Pronoms febles. Substitució dels complements per pronoms febles i combinació de dos.
13.   Lectura: No demanis llobarro fora de temporada.

2A AVALUACIÓ

1.       Literatura. El Modernisme.
2.       Literatura. El Noucentisme.
3.       Les propietats del text: adequació, coherència, cohesió i correcció. Regles de progressió temàtica i registres.
4.       Tipus de textos (predictiu, conversacional, retòric...)  i  models de l’explicatiu( problema solució...). Recursos (expressió de valors,pregunta retòrica, argument d’autoritat...)
5.       Redacció de textos (argumentatiu, explicatiu, descriptiu...)
6.       Mètrica: comptar síl·labes, sinalefa, elisió, rimes assonant i consonant, rima masculina i femenina, estructura de la rima, versos blancs i lliures, estrofa del poema (sonet, tercet...).
7.       Figures retòriques (metàfora, comparació, personificació, antítesi o oxímoron, sinestèsia, anàfora, paral·lelisme, hipèrbaton, pol·lisíndeton i asíndeton...)

3A AVALUACIÓ

1.       Tipus d’oracions compostes (coordinades, juxtaposades i subordinades)
2.       Tipus d’oracions coordinades ( copulatives, adversatives, distributiva, consecutiva, explicatives...)
3.       Vocabulari de l’hort
4.       Vocabulari de la llar (casa)
5.       El gènere i nombre del substantiu (el pendent, la sida, el/la canal)/ (el/els llapis, boigs/bojos)
6.       Frases fetes
7.       Vocabulari de l’administració i el comerç
8.       Vocabulari dels mitjans de comunicaciódimarts, 26 d’abril de 2016

FRASES FETES

Una frase feta és una expressió d'ús corrent, en tots els nivells socials i culturals d'una llengua, que té un significat i una forma estereotipada, fixa i invariable, el significat de la qual no pot ser deduït del significat dels seus components, i que gairebé mai no es pot traduir literalment d'una llengua a una altra. És utilitzada en sentit figurat. També es podria dir que són frases o part d'alguna frase, que volen dir alguna cosa en concret, la qual en molts dels casos es podria dir d'una manera més senzilla, però que gràcies a estes frases fetes i expressions d'ús comú li donen a la idea original que es vol expressar, un toc especial, ja sigui irònic, subtil, graciós, insultant o d'exageració.
Solen ser frases i expressions que en un moment donat han sigut dites per algú i que per la seva gràcia, veracitat o validesa per a expressar el que es vol dir, de seguida s'arrelen a tots els parlants d'una regió, d'una parla en concret o de tot el món. Existeixen diferents exemples en català com "Adormir-se en els llorers" (Deixar de treballar després d'un èxit), "Baixar del burro" (desenganyar-se), "Cremar-se els ulls" (Aplicar-se molt en una feina), "Deixar al tinter" (Deixar de dir alguna cosa) o "Ésser de bon pedreny" (Ésser molt menjador).

EXERCICIS

http://www.lapobladelduc.org/valencia/niu/El%20temps.htm
1Tenir el cap a tres quarts de quinze.
 
Tenir la ment centrada en un tema únic.
Badar, estar distret.
Tenir capacitat mental per fer càlculs aritmètics.
Ser alt.

1Fer visita de metge.
 
Cobrar molt per una feina.
Estar-se poca estona en un lloc.
Ser tafaner, preguntar excessivament.
Ser oportú.

1Somiar truites.
 
Tenir gana.
Il.lusionar-se prescindint de la realitat.
Somiar coses que són reals.
Tenir somnis culinaris.

1Remenar les cireres.
 
Posar pegues, trobar dificultats.
Ser golafre.
Manar.
Desentendre's d'una cosa.


Fer anys i panys.
 
Ser l'aniversari d'algú o d'algun esdeveniment.
Fer embolics.
Fer molt, molt de temps que ha esdevingut una cosa.
Ser traçut en les feines manuals.

Fer l'agost.
 
Enredar algú.
Fer un bon negoci, treure'n un bon benefici.
Fer la vista grossa.
Fer vacances.

Posar-se al mig com el dijous.
 
Intervenir per posar pau entre dos bàndols oposats.
Col.locar estratègicament un objecte decoratiu.
Fer nosa.
No saber-se situar.

7Fer dissabte.
 
Fer neteja general.
Fer festa cada dissabte.
Fer disbarats.
Desentendre's d'un tema d'interès general.

9Tenir el cap a tres quarts de quinze.
 
Ser alt.
Tenir la ment centrada en un tema únic.
Tenir capacitat mental per fer càlculs aritmètics.
Badar, estar distret.

10No tocar quarts ni hores.
 
No gosar tocar res per por a trencar-ho.
No tenir en compte que el temps passa inexorablement.
Arribar tard.
No tenir el cap clar.

4Engegar a dida.
 
Assenyalar algú amb el dit.
Començar de bell nou.
Desempellegar-se d'algú de mala manera.
Llançar amb molta força.

9Embolicar la troca.
 
Col.laborar, ajudar.
Amagar detalls que poden inculpar algú o un mateix.
Complicar un assumpte.

10Tenir mala peça al teler.
 
Fallar una màquina, no funcionar, aturar-se definitivament.
Trobar-se en una situació desesperada.
Tenir mal de ventre.
No disposar de bona matèria prima.


Lligar els gossos amb llonganisses.
 
Fer donatius, fer caritat.
Ser exagerat en tot.
Mirar-s'hi molt a l'hora de fer grans despeses.
Haver-hi abundor, ser ric.

2Posar-s'hi fulles.
 
Tenir imaginació.
Sortir perjudicat d'una acció.
Donar bones solucions tot i que siguin provisionals.
Posar-hi remei.

3Haver begut oli.
 
Estar gras, amb la pell lluent.
Trobar-se en una mala situació.
Tenir cagarrines, mal de ventre.
Vomitar.

4Ser una bleda assolellada.
 
Dit d'una noia que té els cabells rossos.
Ser impetuós.
Dit d'una noia que enamora tots els nois.

5Haver-hi més dies que llonganisses.
 
Haver-hi poc temps abans d'acabar-se el termini.
Haver-hi temps sobrer.
Ser difícil d'aconseguir una cosa.
Ser un any bixest.

8Fer salat.
 
Posar massa sal al menjar.
Explicar les coses amb gràcia.
Exagerar.
Arribar tard.

10Acabar abans el pa que la gana.
 
Acabar la paciència.
Ser insaciable.
Ser poc previsor.
Acabar cansat fent una feina poc pesada.

12Pesar figues.
 
Ser meticulós.
Tenir paciència, anar amb compte.
Fer un bon negoci.
Endormiscar-se.

16Acabar-se el bròquil.
 
Ser a l'hivern.
Tenir molta gana i res de bo per menjar.
No tenir diners, empobrir-se sobtadament.
Donar per acabada una qüestió.

17Fer figa.
 
Ser fràgil.
Entrebancar-se, caure.
Fallar.
Fer certs treballs manuals amb llanes, fils, etc.

18No poder dir ni fava.
 
No tenir arguments per defensar la pròpia tesi.
No saber gaires paraules en un idioma estranger.
No poder intervenir en una conversa.
Estar molt cansat.

19Tocar el crostó.
 
Apallissar, atonyinar, estovar.
Menjar-se un dels extrems d'una barra de pa, per força.
Tocar la part més dolenta d'alguna cosa o qüestió.
Tocar la part més bona d'alguna cosa o qüestió.

20Ser faves comptades.
 
Barallar-se.
Dit d'un lloc molt ordenat, net.
Ser gasiu.
Resultar exacte, just.

1Fer la papallona.
 
Anar provocativament, una dona, darrera els homes.
Vestir-se amb colors molt virolats.
Ser inconstant.
Ser marieta.

2Tallar el bacallà.
 
Ser ric.
Manar.
Solucionar una qüestió amb mitjans violents.
Barallar-se

6No dir ni ase ni bèstia.
 
No definir-se en cap sentit.
No insultar.
No dir res.

9Fer volar coloms.
 
Tenir traça.
Fer coses passades de moda.
Fer rareses, coses estranyes.
Il.lusionar-se.

19Perdre bous i esquelles.
 
Desmaiar-se, perdre el món vista.
Perdre-ho absolutament tot.
Perdre's el bestiar, esgarriar-se per manca de vigilància.
Despistar-se.

7No dir ni ase ni bèstia.
 
No dir res.
No definir-se en cap sentit.
No insultar.
Manera de dir que no agraden a algú els animals.

12Fer volar coloms.
 
Il.lusionar-se.
Fer rareses, coses estranyes.
Tenir traça.
Fer coses passades de moda.

4Fugir d'estudi.
 
Anar-se'n sense acomiadar-se.
Eludir una qüestió.
No entendre de què es parla.
No anar regularment a classe.

6Fugir del foc i caure a les brases.
 
Negar atenció a algú.
Voler evitar un mal i rebre'n un altre.
Ser malestruc.
Rectificar.

7Saltar la llebre.
 
Ser inesperat.
Descobrir-se un secret.
Evitar problemes.
Saber saltar amb agilitat.

10Girar full.
 
Posar-se en contra.
Llegir per sobre, sense interessar-se en la lectura.
Canviar de conversa.
Gastar-s'ho tot.

12Bon vent i barca nova.
 
Dit per desitjar sort.
Dit per desfer-se d'algú que no ens agrada.
Dit per animar algú a parlar.
Dit quan s'inicia una travessa marítima.

17No estar per orgues.
 
Desafinar.
Ser indiferent als plaers sexuals.
No tenir esma per assistir a festes on hi ha música.
Desentendre's d'alguna cosa.

18Anar al darrera d'algú amb un flabiol sonant.
 
Afalagar una noia per tal d'enamorar-la.
Ser pidolaire de mena, tenir el costum de demanar sempre.
Ser l'últim a arribar, però el més actiu o efectiu.
Donar per perdut.

5Veure's el llautó.
 
Ser una persona brillant, intel.ligent.
Tenir una aparença enganyosa.
Lluir. Tenir bona aparença.
Ser avorrit, pesat de suportar.

6Fer pudor de socarrim.
 
Fer pudor de suat.
Fer torta una cosa.
Ser sospitós un assumpte, ensumar-se que és tèrbol.
Fer pudor de peus.


6Anar-se'n en orris.
 
Anar-se'n sense acomiadar-se.
Fugir.
Fracassar.
Anar a poc a poc.

7Baixar de l'hort.
 
Tenir un bon rebost.
No saber de què es tracta.
Anar brut, enfangat.
Anar molt carregat.

9Ser al cap del carrer.
 
Cloure, finalitzar, rematar.
Ser en un carreró sense sortida.
Ser la persona més important del carrer.
Esperar algú durant molta estona.

10Arribar i moldre.
 
Arribar molt cansat a un lloc.
Equivocar-se tot just quan es comença a fer alguna cosa.
No perdre temps.
Anar a un lloc només per fer-hi feina.

1Estar a la lluna de València.
 
Estar enamorat.
Ignorar, badar.
Estar lluny de casa.
Ser molt car.

5Anar-se'n a Can Pistraus.
 
Anar amb els amics a passar-ho bé, de nits.
Ser detingut per la policia.
Anar-se'n a veure els parents que viuen lluny.
Acabar malament, fracassar.

7Ser can seixanta.
 
Ser a casa d'algú que viu al número 60 del carrer.
Pertànyer a una família nombrosa.
Ser un lloc ple de desordre on ningú no s'hi entén.
Ser un lloc de categoria.

10Fer-ne una de l'alçada d'un campanar.
 
Fer, o dir, coses molt boniques de veure, o de sentir.
Fer o dir una cosa equivocada o exagerada.
Fer una construcció més alta del que és permès.
Fer una festa molt espectacular.

7Tenir un os a l'esquena.
 
Ser geperut, tenir gepa.
Tenir guardaespatlles.
Trobar problemes allà on no n'hi ha.
Ser gandul.


1Tocar de peus a terra.
 
Ser realista.
Llevar-se.
Ser àgil.
Estar molt content.
14Córrer la Seca i la Meca.
 
Haver-ho vist tot. Viatjar molt.No haver sortit mai del poble o ciutat.Ser molt ràpid.Recórrer a qualsevol mitjà per obtenir allò que es vol.

http://www.aldeaglobal.net/cat5estrelles/classicfrasesfetesduesopcions.htm

Pregunta 1: amb tots els ets i uts. (criticar, detallar, callar, celebrar)
Pregunta 2: tallar el bacallà (criticar, manar, enganyar, callar)
Pregunta 3: aixecar la camisa (criticar, apallissar, callar, enganyar)
Pregunta 4: fil per randa. (manar, detallar, callar, celebrar)
Pregunta 5: fer cinc cèntims d’una cosa. (malgastar, tolerar, criticar, explicar)
Pregunta 6: estirar més el braç que la màniga (desentendre's, equivocar-se, esforçar-se, endeutar-se)
Pregunta 7: tenir les mans foradades. (malgastar, tolerar, criticar, pagar)
Pregunta 8: tenir-hi la mà trencada. (feblesa, sorpresa, habilitat, tolerància)
Pregunta 9: fer els ulls grossos. (desconfiar, manar, callar, tolerar)
Pregunta 10: pujar-li la mosca al nas. (enganyar, criticar, desconfiar, callar)
Pregunta 11: fer mans i mànigues. (desentendre's, equivocar-se, esforçar-se)
Pregunta 12: fer via. (rapidesa, alegria, dolenteria, misèria)
Pregunta 13: filar prim. (atenció, callar, celebrar, feblesa)
Pregunta 14: néixer amb la flor al cul. (importància, sorpresa, sort, bondat)
Pregunta 15: fer-se el suec. (feblesa, dolenteria, ignorància, bogeria)
Pregunta 16: afluixar la mosca. (pagar, enganyar, callar, criticar)
Pregunta 17: demana la lluna en un cove. (alegria, sorpresa, ambigüitat, impossibilitat)
Pregunta 18: fer figa. (feblesa, dolenteria, ignorància, bogeria)
Pregunta 19: remenar les cireres.   (criticar, manar, enganyar, callar)
Pregunta 20: això és la mare dels ous. (importància, sorpresa, ambigüitat, bondat)
Pregunta 21: on no n’hi ha no en raja. (alegria, sorpresa, ambigüitat, impossibilitat)
Pregunta 22: tu muts i a la gàbia. (criticar, apallissar, callar, rapidesa)
Pregunta 23: això és el quid de la qüestió. (bondat, ambigüitat, atenció, importància)
Pregunta 24: no és ni carn ni peix (alegria, sorpresa, ambigüitat, bondat)
Pregunta 25: avui està de bona lluna (alegria, sorpresa, ambigüitat, bondat)
Pregunta 26: fer una cara nova a algú (criticar, apallissar, callar, rapidesa)
Pregunta 27: estar a l'aguait (atenció, callar, celebrar, feblesa)
Pregunta 28: anar a can Pistraus (rapidesa, sorpresa, pèrdua, feblesa)
Pregunta 29: és un tros de pa (feblesa, ambigüitat, bondat, bogeria)
Pregunta 30: a perdut el cap (alegria, sorpresa, ambigüitat, bogeria)
Pregunta 31: estar al cas (atenció, callar, celebrar, feblesa)
Pregunta 32: no diu ni piu (sorpresa, enganyar, callar, celebrar)
Pregunta 33: no tenir dos dits de front (alegria, sorpresa, bogeria, bondat)
Pregunta 34: treure els drapets al sol (criticar, apallissar, callar, rapidesa)
Pregunta 35: fer el pagès (desentendre's, equivocar-se, distreure's)
Pregunta 36: anar a pams (especificar, detallar, callar, celebrar)
Pregunta 37: fer festa grossa (callar, criticar, celebrar, detallar)
Pregunta 38: no saber per quin mar navega (alegria, desorientació, ambigüitat, bogeria

Pregunta 90: es va esmunyir com una… (anguila, gallina, lleona)
Aquí teniu una sèrie de frases fetes del bloc http://frasesfetes.blogspot.com.es/


dijous, 18 de febrer de 2016


Bufar i fer ampolles


SIGNIFICAT:Que alguna cosa sigui molt fàcil.
EXEMPLE: El partit ha sigut bufar i fe ampolles.
FONT: Diccionari de locucions frases fetes.

ISMAEL EL ATMANI


Anar com anell al dit

SIGNIFICAT: Ser oportú, ajustar-se.

EXEMPLE: Aquests pantalons et van com anell al dit.

FONT: Ja la sabia

EXEMPLE: Anar bé.

  

Cristina Pérez                                

dijous, 4 de febrer de 2016


Obrir els ulls a la llum


Obrir els ulls a la llum

Resultat d'imatges de ulls verds


Significat : néixer
Exemple : El meu bebè va veure la llum el 12 de novembre de 2003.
Font : diccionari de locucions i frases fetes.
Yasmina rebbouha 
1rA

ANAR DE NITS

SIGNIFICAT: Sortir preferentment a la nit.
EXEMPLE: Sempre va de nits, no descansa prou i li costa.
FONT: Diccionari de locucions i de frases fetes.
SINÒNIM: Fer de la nit dia.

Patrisia Cismaru 1rA


dimecres, 9 de desembre de 2015


TOCAR LA PERA

SIGNIFICAT: Molestar
EXEMPLE: La meva germana no para de tocar-me la pera.
FONT: Ja la sabia

Laia Gomes Pujol
1r B
FICAR CULLERADA
SIGNIFICAT: Intervenir sense ser demanat
EXEMPLE: La Maria sempre fica cullerada.
FONT: http://enxaneta.info/teoria/frases/567

Laia Gomes Pujol
1r B

dimarts, 4 de novembre de 2014


BEURE OLI


SIGNIFICAT: pifiar-la, fer una cosa malament o que ja no té remei.
EXEMPLE:En Juan ha amagat un examen i els seus pares l'han trobat, ja ha begut oli.
FONT: http://www.rodamots.com/
Carles Gonzalo 1r C

dissabte, 1 de novembre de 2014


VENIR DE L'HORT

VENIR DE L'HORT

SIGNIFICAT: Estar despistat.      
EXEMPLE: Avui a la classe ens han demanat els deures i un nen no els ha entregat perquè venia de l'hort.
FONT: Llista de frases fetes a la classe.
                      Clara Montes i Berta Serra    1r ESO D            

dijous, 30 d’octubre de 2014


NO TOCAR DE PEUS A TERRA


Significat: No viure en la realitat. Estar distret i ser una persona no realista. Exemple: Es pensa que arreglarà el món. Ell no toca de peus a terra. Fonts:  Rodamots (significat) i imatge


Iván García i Paula Baserba
1r D ESO 

dimecres, 30 d’abril de 2014


FER-LA PETAR

Significat: Estar parlan durant una estona

Exemple: Mentre en Pol i en Marc jugaven a pilota les seves mares la feien petar

Font: Llista de frases fetes en Català

                                                                                                                 Ferran Agustí i Martí Brunés 1er C

dimarts, 29 d’abril de 2014


TENIR SANG BLAVA


SIGNIFICAT: Quan algú es de la reialesa es diu que té la sang blava
EXEMPLE: Aquella noia és de sang blava, és la Marquesa dels Set Turons pelats.
FONT: Llibre de llengua catalana
Andrea Ramírez (1r D)

TRENCAR EL GEL


SIGNIFICAT: Començar a parlar amb una persona per no estar en silenci i estar en un moment incomode.
EXEMPLE: L'altre dia, a classe, ningú no deia res, estàvem tensos, vaig fer una broma per trencar el gel.
FONT: Ja ho sabia.
Marta Merino (1C)

diumenge, 27 d’abril de 2014


LLIGAR CAPS


SIGNIFICAT: Trobar la solució a alguna cosa. Entendre, relacionar dues coses
EXEMPLE: Vaig lligar caps quan vaig escoltar les dues versions del problema.
FONT: Llibre de català.
                                                                                                  Nayara Valencia (1r D)

ESTAR A LA LLUNA


SIGNIFICAT: No estar atent, despistat
EXEMPLE: Aquell nen mai escolta a classe, sempre està a la lluna
FONT: Diccionari de sinònims i frases fetes.

Ramón Solano i Bernat Lloret (1r D)

ÉSSER UN TROS D'ASE

SIGNIFICAT: no entendre les coses gaire ràpidament, ser poc llest.
EXEMPLE: Jo diria que aquell és un tros d'ase;sempre cau per les escales
FONT: Frases fetes-enxaneta
Ramón Solano i Bernat Lloret (1r D)

FER L'ÀNEC

SIGNIFICAT: Morir-se.
EXEMPLE: Quan va caure al penya-segat, va fer l'ànec. 
FONT: El meu avi.
Maria Cruz (1rC)

SE ME'N VA L'OLLA


SIGNIFICAT: Tornar-se boig per moments.
EXEMPLE: Quan anava cap a casa m'he posat a cridar, se me'n va l'olla.
FONT: Ja ho sabia.

Maria Cruz (1rC)


COM SI SENTÍS PLOURE

          
SIGNIFICAT: Es quan algú et parla i fas com que no l'escoltes.
EXEMPLE: Estava parlant amb ell i va fer com si sentís ploure.
FONT: M'ho va dir una professora de primària                        
Mohamed Boutarfas i Younes el Fakousi (1r.D)

dissabte, 26 d’abril de 2014


ENFILAR-SE PER LES PARETS

                                                                          
SIGNIFICAT: És  quan estàs enrabiat, molt enfadat.
EXEMPLE: Com que li van regalar més coses al seu germà que a ella, la Marta s'enfilava per les parets, estava enfadadíssima.
FONT: Ho vaig treure de casa meva.
Mireia Rocas 1D

SENTIR PLOURE

SIGNIFICAT: No escoltar a una persona o fer veure que no la sents.
EXEMPLE: lA rene i jo ens vam vam barallar, lIi volia demanar perdó perÒ ella feia com si sentis ploure...
FONT: a casa meva quan jo era petita feia veure que no escoltava als meus pares i em deien aquesta frase.                                                                     
                                                                                                                          Mireia Rocas 1D

ESTIRAR LES ORELLES


SIGNIFICAT: Renyar algú per un mal fet.
EXEMPLE: Vaig estirar-li les orelles perquè es va portar malament.
FONT: ca.wikibooks.org
Janjo González i Eric Hernández (1c)

dijous, 24 d’abril de 2014


TALLAR EL BACALLÀ

                         
SIGNIFICAT: Manar, dirigir.
EXEMPLE: Abans d'ahir la Paula estava manant tota l'estona a classe.
FONT:Frases fetes (enxaneta.info).

Romay Lee Pantoja (1rC ESO)

                                                                         

dilluns, 14 d’abril de 2014


TENIR PAPALLONES A L'ESTÓMAC


SIGNIFICAT: Estar enamorat.
EXEMPLE: Ahir l'Alex es va enamorar de la meva cosina. Té papallones a l'estómac.
FONT: Ja ho sabia.
                                                                                                                               Pau de Lucas (1D)

TENIR MÀ SOBRE MÀSIGNIFICAT: No fer res.
EXEMPLE: La Nora té mà sobre mà.
FONT: web frases fetes.
Mireia González (1rD)

diumenge, 13 d’abril de 2014


ESTAR AMB L'AIGUA AL COLL

SIGNIFICAT: Trobar-se en una gran dificultat econòmica.
EXEMPLE: Ha perdut la feina i ara està amb l'aigua fins al coll
FONT: frases fetes, fetes les frases

Jose Gabriel 1rD


ENSENYAR L'ORELLA


SIGNIFICAT: Revelar sense voler, una intenció amagada. No saber dissimular.
EXEMPLE: Ha ensenyat l'orella quan se li ha escapat que li preparaven la festa sorpresa.
FONT: Professora de repàs. 

Zakaria Ziani (1r D)

TRENCAR EL GEL


SIGNIFICAT: significa que decideixes parlar amb una persona per trencar el silenci.
EXEMPLE: Avui em decidiré a trencar el gel amb en Joan.
FONT: ja ho sabia.
Aina Villarejo (1r D)
SIGNIFICAT: Significa que una persona declara la seva homosexualitat.
EXEMPLE: L'altre dia, en Jordi  va explica als seus pares que era gai, va sortir de l'armari.
FONT: Ja ho sabia.
Ramon Ametller (1-D ESO)

COSTAR UN ULL DE LA CARA


SIGNIFICAT: Un preu molt car.
EXEMPLE: Aquest rellotge val un ull de la cara; més val que en triïs un altre.
FONT: Rodamots. Cada dia un  mot.
Clàudia Bañeras (1D)

dissabte, 12 d’abril de 2014


TREURE BANDERA BLANCA


SIGNIFICAT: Rendir-se.
EXEMPLE: Va haver-hi un conflicte entre en David i en Joan, i en David va treure bandera blanca.
FONT: Aquesta frase feta m'he l'han dit els meus avis.
Alba lópez ( 1C d'ESO)

RASCAR-SE LA BUTXACASIGNIFICAT: Dependre diners, pagar...
EXEMPLE: Pel seu aniversari van haver de rascar-se la butxaca i comprar-li unes entrades per anar a veure el partit de futbol.
FONT: Frases fetes (enxaneta.info)


Salma El Asri  (1r C)

HAVER-HI ROBA ESTESA

SIGNIFICAT: Haver-hi persones, generalment infants, que poden sentir que es parla.
EXEMPLE: No parlis de aquest tema, hi ha roba estesa, et sentirà.
FONT: Frases fetes (enxaneta.info)
Salma El Asri


TANCAR LES PORTES

                                          
SIGNIFICAT: Impedir a algú de fer alguna cosa.
EXEMPLE: El fet de no saber anglès li va tancar les portes i no el van acceptar en aquella feina.
                                                                                                Lidia Castillo Pagès (1r C eso)

AGAFAR LA PAELLA PEL MÀNEC

SIGNIFICAT: tenir el control d'una cosa
EXEMPLE: en el cas de la Monica la Carla tenia la paella agafada pel mànec
FONT: Diccionari de Frases Fetes.
Lídia Castillo Pagès

divendres, 11 d’abril de 2014


POSAR PALS A LES RODES

SIGNIFICAT: Posar impediments per fer alguna cosa. 
EXEMPLE: Aquest li posa pals a la roda a en Joaquin, ell ho vol fer però l'altre no li dóna els permisos que necessita. 

FONT D'INFORMACIÓ: professora de repas. 

Bilal Bouradiouch 1rCRENTAR-SE LES MANSSIGNIFICAT: Desentendre's
EXEMPLE: Li vaig explicar el problema però no en va voler saber res, se'n va rentar les mans.
FONT: ho van explicar a classe
Abdelghani Berkan (1r C d'ESO) 

dimarts, 8 d’abril de 2014


BALLAR AMB UN PEU


SIGNIFICAT: Saltar d'alegria.
EXEMPLE: La Sara i l'Emma van ballar amb un peu quan l'ordinador els va funcionar.
FONT: Frases Fetes referides al cos humà (pàgina d'E. Escolà - xtec)

Sara Villaverde i Emma Gallardo (1rD ESO)

TROBAR LA MITJA TARONJA


SIGNIFICAT: Buscar la teva parella ideal o trobar una persona amb qui tens molt en comú.
EXEMPLE: Ella encara no ha trobat la seva mitja taronja.
FONT: La pàgina web Frases fetes dites i refranys.

Míriam Porcel (1r-C d'ESO)

HAVER BEGUT OLI

SIGNIFICAT: Haver espifiat alguna cosa.
EXEMPLE: En Dani ha dit una mentida als seus pares i ells ho han descobert, ja ha begut oli.
FONT: Frases fetes (enxaneta.info).
Emma Gallardo i Sara Villaverde (1rD ESO)

DEIXAR ALGÚ COM UN DRAP BRUT

SIGNIFICAT: Criticar algú durament.
EXEMPLE: Tota la classe va deixar en Joan com un drap brut.
FONT: Frases fetes (enxaneta.info).
Sara Villaverde i Emma Gallardo (1rD ESO)

COM ARA PLOUEN FIGUES

:
SIGNIFICAT: Allò que hem sentit ens sembla impossible. 
EXEMPLE: La Laia pensa que pot volar, com ara plouen figues.
FONT: Frases Fetes (enxaneta.info)
Emma Gallardo i Sara Villaverde (1rD ESO)

dilluns, 7 d’abril de 2014


QUIN CAP PER PORTAR UNA CASA !Significat: Es diu, en sentit d'ironia, de qui està donant proves de falta de seny.
Exemple: Aquell noi té un cap per portar una casa, acaba de posar la roba blanca amb la de color a la rentadora.
Font: Ho he trobat a la página de frases fetes, fetes les frases.
  
Marina Martínez (1rD.ESO)diumenge, 6 d’abril de 2014


POSAR-SE LES BOTES


SIGNIFICAT: Atipar-se de menjar.
EXEMPLE: En Ferran es va posar les botes i després li feia mal la panxa.
FONT: L'hem fet servir a casa.
Eduard Rey (1erD ESO)

DEIXAR LA CARA COM UN MAPA


SIGNIFICAT: Apallissar
EXEMPLE: Aquell tio era un imbècil, em va provocar i li vaig deixar la cara com un mapa.
FONT: Diccionari frases fetes. de Maria Teresa Espinal
Larisa Stancescu (1r D d'ESO /curs 13-14)

dissabte, 5 d’abril de 2014


SER UN TROS DE PA


SIGNIFICAT: Ser molt bona persona.
EXEMPLE: Aquest gos obeeix a la primera és un tros de pa.
FONT: polseguera.com
Aroa Ortiz i Maria Martorell (1rD ESO)

AIXAFAR LA GUITARRA


SIGNIFICAT: Desbaratar els plans a propòsit a algú.
EXEMPLE: Aquesta tarda volia anar al cinema però els meus pares m'han aixafat la guitarra dient-me que havia de vigilar a la meva germana.
FONT: Frasesfetesblogspot.com
Maria Martorell i Aroa Ortiz (1rD ESO)

divendres, 4 d’abril de 2014


FER CÓRRER ELS DITS


SIGNIFICAT: Lladreguejar (la gent que roba molt a l’altra gent)
EXEMPLE: Vigila aquell que em sembla que fa córrer els dits.
FONT: Recopilació de frases fetes
Carla Martínez Beleña (1rC ESO)

AGAFAR-SE ELS DITS

Significat: Perdre diners en un negoci.
Exemple: Va muntar un restaurant de cuina exòtica però es va enganxar els dits.
Font: Recopilació de frases fetes.
Carla Martínez Beleña (1rC Eso)

MARXAR AMB LES MANS AL CAP

SIGNIFICAT: escarmentat, malparat en una disputa
EXEMPLE: No va tenir èxit la seva proposta, va marxar amb les mans al cap.
FONT: Diccionari de sinònims de frases fetes de Teresa Espinal

Carla Martínez Beleña (1rC ESO)