dijous, 23 de maig de 2013

RECUPERACIÓ JUNY-SET 2012-13


HOLA RECUPERABLES!

Abans que amb els vostres coneixements feu  aquest estiu....
(imatges de google imatges)
heu d'estudiar molt i molt per tal de recuperar...

i estar ben desperts, sense adormir-se en els llorers... per poder APROVAR!!!!!!
I PASSAR UN SUPER ESTIU!!!

Continguts

Com us vaig dir, aquí teniu la llista dels continguts de la recuperació de català.

Si teníeu alguna avaluació suspesa, ja sabeu què us toca: a estudiar molt i molt! Sobretot no llanceu la tovallola abans d'hora. Creieu en vosaltres i intenteu-ho amb totes les forces. No teniu res a perdre i molt a guanyar! ÀNIMS!

Si no recupereu els trimestres que us toca al juny, recordeu que al setembre anireu de TOT!!!!

CONTINGUTS PER AVALUACIONS:
1a Avaluació
1. Categories gramaticals. -determinants: articles, demostratius, possessius, numerals, indefinits i quantitatius (fotocòpia penjada al bloc. )

2. Formació dels gènere(masculí/femení) i nombre (singular/plural) del substantiu i de l' adjectiu.

Exercicis bloc. Estudieu amb moltes ganes, molt especialment, els masculins que fan el doble plural en -s/-os, els noms que són femenins i els fem masculins, tipus anàlisi; o al contrari, masculins que fem femenins- afores; com tots aquells substantius que tenen un significat diferent segons siguin femenins o masculins- el/la fi.

3. El text narratiu. Un text i comentar la trama, la història, els tipus de personatges, el temps, l'espai, el narrador...4. L'oració simple. Complement del nom, complement de l'adjectiu, complement de l'adverbi i complements verbals (CD, CI, CC, CRV, Atribut, Predicatiu).

5. Anàlisi sintàctica de l'oració simple, en forma d'arbre.

6. Lectura obligatòria "El Diari Vermell de la Carlota" de Gemma Lienas.
Faré algunes preguntes sobre el llibre.

2a Avaluació

7. Substitució dels complements del verb per pronoms febles de 3a persona.
- Pronoms febles. Substitució de CD+ CI.
- Pronoms febles. Substitució del CC, de l'Atribut, del CRV, del Predicatiu

8. Literatura. Els trobadors.
Causes de per què els autors catalans escrivien en provençal, principals autors catalans, tipus de composicions...

9. Literatura. Ramon Llull.
Vida i obres. Creador de la prosa catalana literària.

10. Primeres errades que cal evitar. 
Repasseu el full d'aquestes penjat al bloc.


11. Gèneres periodístics d'informació i d'opinió.

 -Seccions. 
-La Notícia. Parts de la notícia (avantítol, títol, subtítol, entrada, cos de la notícia...). La informació s'estructura en piràmide invertida, de major importància a menys.
- L'entrevista.
- El reportatge
- La crònica
- La crítica
- L'article d'opinió 
- La columna

12.  Lectura obligatòria de "Camps de maduixes" de Jordi Sierra i Fabra.

Faré algunes preguntes sobre el llibre.

3a Avaluació

13. Errades segones.

14. Literatura. Les Quatre Grans Cròniques.
- Crònica de Jaume I
- Crònica de Bernat Desclot
- Crònica de Ramon Muntaner
- Crònica de Pere III el Cerimoniós

15. Literatura. Joanot Martorell. Tirant lo Blanc.

16. Composició. Derivació. Habilitació.

Estudieu quins són els tipus d'afixos ( prefix, sufix, infix) i sobretot quins són els sufixos per formar derivats d'oficis, de noms col·lectius, de noms abstractes, d'accions o verbs, etc.

Us posaré un exercici de separar el lexema o arrel del sufix i un altre de formar derivats. També surt la composició. Recordeu, la formació d'una paraula formada per dos mots ja existents que té un nou significa. Exemple: parallamps. I també l'habilitació, canviar de categoria un mot.


17. El text argumentatiu. 
Funció. Parts del text. Recursos.

18. Literatura. El segle d'Or de la literatura Catalana. Ausiàs March.

Vida i obra.

19.Mètrica Catalana.  Figures retòriques.


Saber tipus de versos segons les síl·labes (decasíl·lab), cesura i hemistiquis, rimes mas, fem, consonant assonant, ABBA, estrofes (sonet) i reconèixer figures literàries.


20. La Decadència. Francesc Vicent Garcia.

Definició de Decadència, Renaixement, Barroc i Neoclassicisme i Il·lustració.
Francesc Vicent Garcia. Vida i obra.

21. El text explicatiu o expositiu.

Funció. Parts o estructura. Tipus de text explicatiu. Recursos.

22. La Renaixença. Verdaguer, Guimerà, Oller.

- Concepte de Renaixença i Jocs Florals.
- Vida i obra de Jacint Verdaguer.
- Vida i obra d' Àngel Guimerà.
- Vida i obra de Narcís Oller.Dossier de Recuperació i Dossier de Treball de setembre.

ALUMNES QUE HAN DE RECUPERAR CATALÀ DE 3R D'ESO AL SETEMBRE
Aquells que heu suspès el curs al juny i heu de recuperar TOTA LA MATÈRIA (l'examen ja no és per trimestres suspesos com el de juny) heu de fer obligatòriament el dossier de recuperació que contarà per a la nota de recuperació conjuntament amb l'examen de setembre.
Aneu al següent enllaç i descarregueu l'arxiu per tal de fer les activitats.
ALUMNES QUE HAN APROVAT CATALÀ DE 3R D'ESO AL JUNY

Aquells que heu aprovat el curs heu de fer obligatòriament el dossier de treball que contarà per a la nota del primer trimestre del curs que ve.
Aneu al següent enllaç i descarregueu l'arxiu per tal de fer les activitats.

Aplica’t. Llengua Catalana, 3 ESO. COT, NÚRIA, SERVAT BALLESTER, ESPERANÇA, LLORET MAGDALENA, EMPAR.  Quadern de Suport. Editorial Teide       ISBN: 978-84-307-8921-4
Bé, això és tot! Va, que vosaltres podeu! A estudiar molt!


                                     I sabent tot això a la perfecció, un 10 SEGUR!!! ÀNIMS! ;)