dijous, 16 d’octubre de 2014

CATEGORIES GRAMATICALS. REFORÇ

(imatge de tacticaleditor.com)
Hola Subtantius adverbials meus!
Aquí teniu unes explicacions de les categories a mode de presentació i un quadre molt ampli de les categories gramaticals. Estudieu-vos els determinants només. 

(Publicat per I. Santacruz)


View more presentations from LSantacruz.
Les Categories Gramaticals (publicades per Guest24e58c)


View more presentations from guest24e58c.

1.Classifica els mots següents segons la seva categoria gramatical:
dona,sense,i,però,allà,aquest,ells,això,intel·ligent,algun,hi,alegria,córrer,a,ara,vermell,gran,amb,molt,suaument.             

2.Classifica els determinants següents (articles, demostratius, possessius, numerals, indefinits, quantitatius, interrogatius o exclamatius):
cada, trenta-dos, seves,quins,aqueix, les,alguns,quart, aquelles,teva,centena,nostres
RECORDA:

- L'article no s'apostrofa davant paraules femenines començades per i,u, hi, hu àtones (la unió); davant de noms de lletra (la ema); davant d'una "i" /"u" consonàntiques que formen part d’un diftong creixent, amb "h" o sense (la iaia, la hiena).

- Les formes "llur/llurs"dels possessius, formes literàries, equivalen a seu, seva, seus, seves. S'usen quan hi ha més d'un posseïdor, en els altres casos són incorrectes. (El llapis del Joan i la Roser- llur llapis)

- En els numerals hi ha formes que s'escriuen amb guionet (D-U-C): entre les desenes i les unitats (trenta-quatre); entre les unitats i centenes (quatre-cents).

- La forma “bastant” en femení té la mateixa que el masculí bastant (hi ha bastant gent). Bastanta / bastantes no és correcte.

- Les formes "prou, massa i força" no tenen plural (Són massa noies) masses, prous, forces

- Cal fer atenció a l'ús de les formes "molt i gaire": molt s'usa en frases afirmatives (fa molta calor) i gaire s'usa en les frases interrogatives, negatives, condicionals i després de "sense" (Fa gaire fred? No fa gaire calor)

- Cal fer atenció l'ús de les formes "prou i bastant": "prou" equival a "suficient" (no tenim prou diners); "bastant" equival a "certa quantitat" (Hi ha bastants animals).

- No s'ha de confondre l'adverbi "gens" amb el pronom "res" (No tinc gens de ganes de sortir aquest vespre/ No fan res)

- Davant de nom de ciutat, nació..., la forma "tot" és invariable. (Tot Catalunya fou un clam contra la guerra).

- Les formes "algo, els demés, ningun, varis" són incorrectes. Les correctes són "alguna cosa, els altres o la resta, cap, diversos o alguns".

- "Ambdós o ambdues" signifiquen tots dos, totes dues.

- "Qualsevol, qualsevulla, fan el plural afegint una essa entre mig: qualssevol, qualssevulla.

- La forma "sengles" significa "respectius, corresponents".

3.Identifica les categories gramaticals de les paraules d'aquest text:
Aquests dies, quan em llevo, davant de la finestra de la meva cambra les altes tiges del fenàs, fan una mena de fines reverències a ple sol. La prunera clàudia que hi ha ran de la casa és immòbil en l'ombra, carregada com mai de fruit. Tot d'una passa una puput, delicadament decorada, o s'alça, amb piuladissa alegre, un vol de pardals. Enllà, hi ha constel·lacions de campànules d'un blau pàl·lid. I els avellaners tenen un verd fosc, gerd, gairebé primaveral.
                         Marià Manent, L'aroma d'arç (1970)

4. Posa en cada cas la forma de l'article que convingui:
euga, ela, àguila, Anna, por, elisió, unió, imaginació, indústria, erra, ungla, Índia, humitat, inanició, imatge.

5. Escriu quinze paraules que no s'apostrofin perquè formen part de l'excepció de les paraules femenines començades per i,u, hi, hu àtones.

6. Completa cada una de les oracions següents amb la forma de l'article contracte adequada:
a) Vaig passar....... carrer ..... avi i no vaig trobar-lo.
b) M'agrada anar ...... estadi i veure l'ambient que regna ..... camp.
c) Si no sóc a ...... Pere, truca'm a ............ Andreu.
d) Vinc ........ camp i he vist les vaques que pasturaven ...... era.
e) En Manel de ........ Estret escriu contes ...... mainada del poble.
f) A la plaça ........ Oli hi arribaràs passant ...... riu.
g) Posa el nom ....... marge ....... full.
h) La dedicatòria no és ...... Pere, sinó ......... Laia.

7. Escriu la forma que convingui en cada cas: el nostre/la nostraavió, maleta, postre, pis, casa, cançó, germà, gos, mirada, casament, pendent

8. Substitueix cada una de les formes destacades per la forma de possessiu corresponent. Fixa't quan hi pots posar les variants llur i llurs:
a) El cotxe d'en Ramon s'ha estavellat: el seu cotxe s'ha estavellat
b) Les discussions dels nuvis van durar tota la nit: ........ discussions van durar tota la nit.
c) Els invents dels científics han revolucionat el mapa genètic: ........... invents han revolucionat el mapa genètic.
d) El casc del Pep està abonyegat: ......... casc està abonyegat.
e) La casa dels avis té una vista sorprenent: ......... casa té una vista sorprenent.
f) L'èxit dels famosos és una qüestió de consum cultural: .......... èxit és una qüestió de consum cultural.

9. Assenyala les formes de demostratiu i possessiu i digues si són determinants o pronoms:
a) El meu pare és més autoritari que el teu. Aquella nit va quedar ben clar com era de fort el seu geni.
b) Si aquest és bo, aquell és millor. No veus aquestes etiquetes?
c) Això és ben clar i aquestes coses les sap tothom.
d) Aquest quadern és el meu i aquell és el teu.
e) Aquestes sabates no són les meves.

10. Completa cada una de les oracions següents amb el quantitatiu que calgui. No has de repetir cap forma:
a) Tinc ................ por que no sé si seré capaç de fer la prova.
b) ............. nois has convidat a la festa? Em sembla que ja n'hi ha .........., de gent.
c) Té ............. vergonya i ............ barra. Així és el teu germà.
d) Em fa l'efecte que has preparat ............ menjar. Si fas .............. plats, en tindrem per dies.
e) No tinc ................ gana.
f) Hi he posat ................. sal.

11. Omple els buits amb "gens" o "res":
a) No queda ......... de pa. Vaig a comprar-ne. Vols ...... més?
b) No tinc ......... de ganes d'anar a treballar. Passa ....... si avui no hi vaig?
c) No hi ha ........ a pensar, no hi ha ......... a fer.
d) A la tele no fan .......... de bo.
e) No és .......... treballador. Ara bé, no és ......... empipador, tot li està bé i no rondina per ........... .

12. Omple els buits amb "molt, molta, molts, moltes o gaire, gaires:
a) Hi ha ..................... gent a la botiga, però crec que no farem ...................... caixa. Miren .................... i no compren ........................... .
b) No és .............................. optimista. Sempre veu les coses ............................. difícils.
c) Va enviar .......................... currículums sense .......................... probabilitats d'aconseguir cap feina.
d) Crec que hi ha .................... gent que pensa que no som ......................... eficaços.
e) Si no hi ha ......................... gent, aprofitaré per comprar ........................ coses.

13. Corregeix les formes incorrectes:
a) Tota Barcelona gaudeix de les festes de la Mercè.
b) Aquí hi ha algo que no va gaire bé.
c) No pateixis, els demés arribaran aviat.
d) He llegit varios anuncis que conviden a la presentació de la botiga.
e) No hi ha ningun problema que no es pugui resoldre.
f) Tinc masses problemes.

14. Assenyala els determinants i pronoms que hi ha en aquest text i digues de quin tipus és cada un:
Molta gent pensa que el meu company no té gaires coses al cap. De fet, té poca intel·ligència i, com diuen molts, no té tres dits de front. Jo crec que no té gaire solució; son pare tenia les mateixes característiques i, de fet, tot l va anar bé. Tothom ho sap.

15. Escriu amb lletres els números següents: 16, 17, 28, 75, 109, 231, 1004, 2425, 28302084

16. Escriu en lletra, a la teua llibreta, els següents numerals ordinals: Ex. 3r -> tercer
1r 4t 5è 7è 9è 10è 12è 14è 16è

17. Classifica cada paraula del text segons la categoria gramatical a la qual pertanyi:
Les orelles són un òrgan de la curiositat humana considerable i decisiu. Les orelles, s'entén l'oïda. I precisament perquè les orelles són un òrgan de la curiositat donen tants disgustos i males passades. els disgustos poden entrar en el cos per molts camins: una bona part d'ells entren per les orelles.                                                                                                             Josep Pla, Per passar l'estona

18. Escriu al costat de cada enunciat  l'estructura que li correspongui:
Ex:.- Aviat serà el seu aniversari. adv.+ verb + det + det + nom

- El piano és un instrument de corda.
- Et demanen a recepció.
- Manifestació contra la guerra.
- Si véns, truca!
- Ei, bon dia!
- Envia'm un correu.
- La cançó de la terra amarga.
- Parles i treballes.
- Un nen juga amb una pilota.

19. Digues de què és el conjunt que designa cada un d'aquests substantius. Desprès, cerca tres adjectius, sense repetir-ne cap, per a cada un dels substantius:
Estol, aviram, feix, família, brancam, gent, ram, bandada, ramat, fireta, eixam, llenya, pollancreda, mobiliari.

20. Digues si les paraules destacades són pronoms o determinants. I si són pronoms, quin nom substitueixen:
TRÀNSIT
A l'hora de la mort el sacerdot va provar d'assistir-lo ell, amb un filet de veu, li preguntà:
- Perdoni, mossèn: quines garanties tinc?
Tot depèn de la voluntat que vostè hi posi... - va respondre-li l'eclesiàstic amb un to altament professional. 
I el moribund va tancar els ulls, amb una conformitat que hauria de servir d'exemple. L'un se'n va anar i l'altre es va quedar, tots dos submergits en un mateix misteri.
                                                                                                       Pere Calders, Tot s'aprofita

21. Escriu dues frases amb cada mot dels que tens a continuació. En un cas ha de fer d'adjectiu i en l'altre, de substantiu.  vermell, savi, diari, jove, impermeable, treballador

22. Digues a quina categoria pertanyen les paraules destacades.
Tenia, però, unes faccions bellíssimes: un nas regular, llavis petits i vermells com el corall, un front ample, solcat per una lleugera arruga que donava a aquell rostre un no sé què de malenconiós; dos ulls, a més, negres com el carbó, d'un acabat perfecte, amb llargues pestanyes, vius i animats per un esclat poderós, que en algun moment podia espantar fins i tot els més agosarats filibusters. La seva estatura alta, esvelta, el seu aire elegant, les seves mans aristocràtiques, l'haurien fet passar, ja de bones a primeres, per un home d'alta condició social i sobretot per un home acostumat manar.
                                         Emilio Salgari, El corsari negre

23. Classifica els adjectius i substantius del text següent. Digues si els noms són propis, comuns, concrets, abstractes, col·lectius o individuals; i si els adjectius són explicatius o especificatius.
Es tractava d'un capellà ni baix ni alt, que a mi em semblà vell i decrèpit, encara que en realitat no devia tenir gaire més de cinquanta-cinc anys. era positivament magre i els ossos del crani li aguditzaven l'expressió enèrgica de la cara, especialment els pòmuls marcadíssims, i el maxil·lar inferior que li feia una barba massissa, agressiva i de molta voluntat. Dut per la meva dèria de comparar exemplars humans amb bèsties conegudes, en les òrbites, les celles i les parpelles de sant baró, vaig veure una gran semblança amb els d'un gos d'atura; un gos d'aquells que, dins el seu aire abandonat i sofert, mantenen, en fina suspensió, una tendresa més aviat desolada.
                          Josep Maria de Sagarra, Memòries

I MÉS ACTIVITATS PER AQUELLS QUE VULGUIN APRENDRE-HO MOLT BÉ!! 

DETERMINANTS
1. Escriu en lletres les dades següents per practicar els determinants numerals:
a) Edat del teu pare: .......................................................................................
b) Edat de la teva mare:...................................................................................
c) Número del carrer on vius: ........................................................................
d) Número de telèfon de casa teva: ..................................................................
(Activitat ampliació Nou Arç. Ed.Castellnou)

2.Completa les oracions següents amb el determinant quantitatiu proposat en la forma que correspongui:
a) Fa ........................... (massa) dies que plou.
b) Ja hi ha posat ........................... (prou) farina per fer els bunyols.
c) Podrà llegir ........................... (bastant) novel·les.
d) Hi havia ........................... (força) raons que ho aconsellaven.
e) Tenen ........................... (poc) diners per comprar-ho.
(Activitat ampliació Nou Arç. Ed.Castellnou)

PRONOM
3.Escriu, davant del verb, el pronom feble que t’indiquem en la forma que correspongui:
a) Agafa a la barana de l’escala. (es) ........................................................
b) Aixafa el peu. (em).............................................................................
c) Assessora sobre cotxes i motos. (la) ....................................................
d) Infl ava a poc a poc. (la) ....................................................................
e) Ha venut més a la nova botiga. (en) .....................................................
(Activitat reforç Nou Arç. Ed.Castellnou)

4.Substitueix els mots en cursiva per un pronom personal:
a) L’Esperança, en Roger i jo us esperem a la festa. ................................
b) Aquesta que us escolta us admira molt. ..............................................
c) La Liya us explicarà un conte xinès. .................................................
d) La Virgínia, la Carme i la Rosa són germanes. .................................
e) Tu i en Marc hi anireu junts. ............................................................
f) La Isabel i la Zulema ho faran demà. ...............................................
(Activitat reforç Nou Arç. Ed.Castellnou)

5.Completa les frases següents amb el pronom personal corresponent:
a) El que és ................................ rai, està ben arreglada!
b) ................................ no hi vull anar; per més que ................................ o la teva germana m’ho ordeneu. Si m’hi acompanya ................................ encara. Però amb ................................ ni parlar-ne.
c) Ei! Us crido a ................................! Que no em sentiu?
d) ................................ queda’t aquí per esperar-les, a ................................
e) ................................ no sé resoldre aquest problema, ................................ us l’explicarà.
f) ................................ cantareu a duo en el concert.
(Activitat ampliació Nou Arç. Ed.Castellnou)

NOM
6.Completa les frases següents:
Exemple: aquest noi és ben ximplet; em desagrada la seva ximpleria
1 Avui estic molt trist; t’encomanaré la meva ....................
2 En Joan és molt seriós; la seva .........................és exagerada per la seva edat.
3 Aquests nois són molt alegres; la seva ........................em fa feliç.
4 Aquesta xocolata és molt dolça; tanta ......................m’empalaga.
5 Aquest pastís és molt fred; aquesta....................em molesta.
6 Avui fa un dia molt clar; aquesta ....................em molesta.
7 han netejat els vidres, avui brillen; aquesta .....................no em deixa veure res.
8 Tots ens farem vells; la ..........................és inevitable. (reforç nou arç castellnou)

7.Uneix amb fletxes els noms dels col·lectius que hi ha la columna de l’esquerra amb els noms dels animals que hi ha a la dreta:
a) eixam                          1 gallines
b) eguassada                    2 ovelles, bous
c) ramat                          3 ocells
d) formiguer                    4 mosquits
e) vesper                         5 egües
f) esbart                          6 formigues
g) banc                           7 peixos
h) aviram                        8 vespes
(Activitat ampliació Nou Arç. Ed.Castellnou)

8.Digues noms abstractes que derivin dels mots següents:
a) bo ........................... c) blanc ....................... e) trist .............................. g) alegre .............
b) dolent ...................... d) tranquil .................... f) serè ............................. h) sol .................
(Activitat ampliació Nou Arç. Ed.Castellnou)

9.Escriu substantius per acompanyar els dos determinants de cada parella que et proposem i escriu una frase amb cada parella:
a) aquesta/aquella ..................................................................................
b) el/la ..................................................................................................
c) meu/teu ............................................................................................
d) nostres/vostres .................................................................................
e) aquests/aquestes ...............................................................................
f) els/les .............................................................................................
g) seu/nostre .......................................................................................


(Activitat reforç  Nou Arç. Ed.Castellnou)

9. Fes noms abstractes a partir de :
bo ..................................
trist ..................................
serè ..................................
tranquil ...............................
sol ...................................
pobre ................................. (avaluació nou arç castellnou)

ADJECTIUS
10.Associa cada un dels adjectius que et donem amb el substantiu que més li escaigui. Recorda que ha de concordaren gènere i nombre amb el substantiu al qual acompanya.
eficient intens blanques calent laboralista cabdalós
a) entrepà ................................
b) rànsit ...................................
c) dents ...................................
d) advocat .................................
e) treballador .............................
f) riu ..........................................  (Activitat reforç Nou Arç. Ed.Castellnou)

11.Completa el text de més avall amb els adjectius del quadre:
confosa, maragda, negres, quadrades, sever, tigrat
Es va girar per fer un somriure al gat ..................................., però ja no hi era. En comptes d’això, el somriure el va fer a una dona d’aspecte bastant ................................... que duia unes ulleres
................................... amb la mateixa forma de les taques que el gat tenia al voltant dels ulls.També ella portava una capa, una capa de color ................................... Duia els cabells ................................... recollits en un monyo. Semblava ...................................
J. K. ROWLING, Harry Potter i la pedra fi losofal
(Reforç Nou arç Ed. Castellnou)

VERB
12. Identifica els verbs del text següent i indica’n l’infinitiu:
Però els pirates, a més d’ostatges, volien la mercaderia, i el que cercaven era or. El capità va cridar:
—Mariners, si caiem en les seves urpes ens faran presoners a tots fi ns que algú pagui el nostre rescat. Venguem cares les nostres vides i la nostra llibertat. Il corso no ha de ser seu ni encara que la mar es tenyeixi de sang!
P. PONS, Memorial de Tabarka
verb infinitiu (Reforç Nou arç Ed. Castellnou)

13.Escriu el gerundi i el participi dels verbs del text de l’activitat anterior:
gerundi participi (Reforç Nou arç Ed. Castellnou)


14.Omple els buits de les frases següents amb el present d’indicatiu o el present de subjuntiu, segons s’escaigui:
a) Deixa que les roses .............................. (escampar) el seu perfum.
b) La diada de Sant Jordi tothom .............................. (comprar) llibres.
c) En Pere sempre .............................. (xerrar) pels descosits.
d) Ara no .............................. (abandonar) el teu lloc.
e) Avui .............................. (començar) les classes de violí. (Reforç Nou arç Ed. Castellnou)

15. Escriu tres frases conjugant el verb en els temps verbals que t’indiquem:
futur simple d’indicatiu: .........................................................
...........................................................................................
plusquamperfet d’indicatiu: ....................................................
...........................................................................................
present de subjuntiu: ............................................................
.........................................................................................
(Reforç Nou arç Ed. Castellnou)

16.Escriu el gerundi dels verbs següents:
a) veure: ....................... d) prendre: ..................... g) votar: ..........................
b) marxar: ..................... e) obeir: ......................... h) rebre: ..........................
c) cantar: ...................... f) vèncer: .......................
(Activitat ampliació Nou Arç. Ed.Castellnou)

17.Escriu la forma en què trobaries en el diccionari cada una d’aquestes formes verbals:
a) conec: ............................................................................................
b) cosiràs: ...........................................................................................
c) havíem perdut: .................................................................................
d) movien: .........................................................................................
e) canta: ............................................................................................
f) hagi arribat: ....................................................................................
g) rigut: ..............................................................................................
h) fugirem: .........................................................................................
i) duc: ................................................................................................
j) desaparegut: ....................................................................................
(Activitat ampliació Nou Arç. Ed.Castellnou)

18.Escriu les formes del present d’indicatiu dels verbs següents:
desitjar deixar
jo
tu
ell/ella
nosaltres
vosaltres
ells/elles
(Activitat ampliació Nou Arç. Ed.Castellnou)

19. Escriu el verb que correspon a cada una d’aquestes paraules:
a) moble ...................... c) comiat ...................... e) condició ....................... g) magre ..................
b) vernís ....................... d) segur ........................ f) negre ........................... h) lleuger ................
(Activitat ampliació Nou Arç. Ed.Castellnou)

 20.Omple els buits amb la forma adequada dels verbs que estan entre parèntesis
Ahir la meva família............................(fer) una excursió al Montseny.
Aquest matí jo ..................................(arribar) tard a l’Institut.
Quan era petita .................................(jugar) cada dia al carrer.
Jo cada dia.........................................(estudiar) una hora a casa abans de sopar.
L’any passat el meu germà ...............................(suspendre) totes les assignatures.
La professora, avui, ens................................(posar) molts deures.
Va veure que la professora el.....................(mirar).
El diumenge passat jo............................dinar) a les 4h. de la tarda.
Ahir feien una bona pel·lícula per televisió, per això, aquesta nit no............(dormir) gaire.
(avaluació nou arç)

21 Subratlla amb una línia els adjectius, amb dues els noms, i marca amb un requadre els verbs:
El pagès jove va córrer espantat fi ns el canal, que era tan ple com sempre. El va seguir minuciosament. I descobrí una gran quantitat de petits canalons, farcits, que regaven les terres del veí; l’aigua sobrera entrava en una bassa immensa tot just acabada d’estrenar. Per això. Quan l’aigua arribava al seu hort, ja no tenia pressió i només rajaven quatre petites gotes. (avaluació nou arç ed castellnou)

22.Fes un verb corresponent a cada un d’aquests mots
passeig ..............................
càstig ...............................
desig ...............................
vent ................................
neu ................................. (avaluació nou arç castellnou)

preposició i conjunció
23.Completa el text següent amb les preposicions i conjuncions que et donem:
de a que per però o
La mobilitat és un dret social ..... cal preservar i garantir. Cada dia es produeixen ..... la ciutat .....
Barcelona més de quatre milions de desplaçaments interns. Moure’s per la ciutat, ja sigui .....
anar a l’escola, a la feina, al parc ..... al cinema és una de les activitats pròpies de l’espai urbà,
..... les maneres de fer-ho hauran de canviar si volem garantir el dret a la mobilitat. 
(reforç nou arç Ed. Castellnou)