divendres, 7 de novembre de 2014

EL SUBSTANTIU I L’ADJECTIU. EL VERB I L'ADVERBI.


(IMATGE DE undesertacasa.blogspot.com)
EL SUBSTANTIU
·      Paraula que anomena una persona, animal, objecte o idea: dona, tortuga, llibre, felicitat.
·      És variable: posseeix gènere (masculí i femení) i nombre (singular i plural): gat/gata, amistat/amistats
·      Classificació:
-nom concret: llavis, moneda
-nom abstracte: alegria, amor

-nom comú: muntanya, casa
-nom propi: Everest, Pere

-nom individual: abella, ovella

-nom col·lectiu: eixam, ramat


L’ADJECTIU
·  Paraula que acompanya un substantiu i n’expressa una o diverses qualitats.
·  Concorda en gènere i nombre amb el nom: senyor ric/ senyora rica  tortuga lenta/ tortugues lentes
·  Classificació:
-adjectiu especificatiu: expressa una qualitat del substantiu que el particularitza: neu abundant
-adjectiu explicatiu: expressa una qualitat del substantiu que aquest ja posseeix: neu blanca
·  Amb el grau, l’adjectiu expressa una intensitat major o menor:
-grau positiu: una casa alta
-grau comparatiu:
*superioritat: una casa més alta que...
*igualtat: una casa tan alta com...
*inferioritat: una casa menys alta que...
-grau superlatiu:
*absolut: una casa molt alta/altíssima
*relatiu: la casa més alta de totes.1.    Completa amb aquestes paraules: concret, propi, comú, col·lectiu, abstracte, individual, Carles, llibre, gent, felicitat.
a)      _____________: designa allò que només podem pensar: _____________
b)      _____________: designa allò que podem tocar,veure, olorar, tastar i/o escoltar: _____________
c)       _____________: designa un ésser únic entre els de la seva espècie: _____________
d)      _____________: designa un ésser o un objecte de la mateixa espècie: _____________
e)      _____________: designa un element o la suma d’ells: _____________
f)       _____________: designa en singular un grup d’elements: _____________

2. Classifica aquests substantius Fixa’t en els exemples. Cireres: concret, comú, individual; Maria:
flors                                                                  Canigó                                                termòmetre
pena:                                                                 amor                                                   súplica
centpeus                                                           Carme                                                 gambes
ramat                                                                roure                                                   pau
Ebre                                                                 eixam                                                  aviram

3. Escriu aquests substantius i adjectius en femení i després en plural.
a) l’abat piadós - l’abadessa piadosa / les abadesses piadoses
b)l’actor intel·ligent 
c) el padrí afectuós 
d) el duc feliç 
e) l’emperador agradable 
f) el cavall albí 
g) el llop assassí 
h) el príncep valent 
i) el sacerdot cordial 
j) el pianista solter 
k) el tigre agressiu 
l) el gendre superficial 

4.Subratlla l’adjectiu i digues en quin grau es troba. Grau positiu, comparatiu i superlatiu
a) El Pere és més ràpid que la Lluïsa  comparatiu        b) Aquest cérvol és molt veloç
c)Ja se senten les dolces veus                                           d) La meva ossa és la més bonica del barri
e)Aquí trobaràs uns còmics molt interessants                  f)  La Teresa arribà radiant a casa
g) El Lluís és tan treballador com el seu germà               h) Iniciaren la nova etapa molt il·lusionats
i) El teu estilés menys personal que el meu

5.Ratlla els adjectius que no deriven els substantius següents:
a) antagonisme : antagònic/a, antagonista, ansiós/a
b) ritu : rival, ritualisme, ritual
c) gràcia : graciós/a, gràcil, gradual
d) estima : estimat/da, estimable, estimulant
e) símbol : simbòlic, simbolista, simbiosi

6. Subratlla els adjectius que trobis en aquestes frases i escriu si són explicatius o especificatius:
a)Els llops ferotges van acorralar l’ovella espantada
b) Aquesta nit de lluna plena la música estrident inunda els carrers
c) La fresca rosada del matí va entelar els vidres dels cotxes aparcats.
d) La pudor fètida de les clavegueres no va impedir que el fantasma les convertís en el seu refugi.

7. Llegeix aquest text i respon a les següents qüestions.
Pasta brick
És una pasta d’origen magrebí, elaborada a base de farina de blat.
Es comercialitza en forma de finíssims cercles de pasta, com una mena de creps molt prims, embolicats cadascun entre dos papers vegetals.
Es fa servir per farcir, amb preparacions més aviat seques o amb poc líquid.
La pasta brick queda cruixent i serveix alhora com a recipient.
Descobrir cuina (núm. 62)

Digues quin és l’adjectiu que qualifica cadascun d’aquests substantius del text.
-          Origen                                 - cercles                                            - creps                               -pasta
-          Papers                                 - preparacions                                  - líquid

8. Llegeix aquest text i subratlla tots els adjectiu; després indica el nom que qualifica cadascun
Sovint, quan tenim convidats a casa i els volem fer gaudir d’un àpat de festa, ens espera un gran rebombori de plats, coberts, cadires, mantells, copes, etc. I sempre s’acaba amb el mateix, sobretot entre els amics més joves, amb aquell típic aperitiu de patates de bossa (tot i que n’hi ha algunes de molt bones), les olives farcides d’anxova, les barres de surimi amb salsa rosa de pot, les escopinyes de llauna, els llagostins bullits i congelats, i plats d’embotits de qualitat ínfima. Però també podeu fer gaudir els comensals dels vostres dots gastronòmics amb un xic de temps, una bona preparació i sobretot organització en l’execució de tastets. Snacks acabats de fer, culleres amb mil i un sabors, sopes fredes i calentes, carpaccios clàssics o agosarats, pans de totes menes, amanides de tots els racons, formatges de tot el món, aperitius amb fetge gras que es fonen a la boca, enfilats que ens obren la gana, fregits ben saludables, cassoles de sabors concentrats i postres sensacionals.
                                                                                     Pep Nogué i Puigvert, Tastets

9. Contesta les qüestions següents sobre el text anterior:
a) Escriu els noms concrets 
b) Escriu els noms abstractes 
c) Hi ha un adjectiu que funciona com a substantiu. De quin mot es tracta?


EL DETERMINANT I EL PRONOM


EL DETERMINANT
·      Acompanya sempre el substantiu i en delimita el significat. Els dos concorden en gènere (masculí i femení) i nombre (singular i plural): Aquestes branques han caigut
·      Classificació:

-articles: el, la, l’, els, les


EL PRONOM
·  Funcions
-          Fan referència a les persones del verb: jo sóc alt
-          Substitueix un nom o SN: T’agrada aquesta casa; a mi, aquella.
-           Substitueix una oració sencera: m’han dit que tornés a venir, però no ho he fet.
·  Classificació:
-personals forts: jo, tu, ell, nosaltres, vosaltres, ells...
-personals febles: em, et, nos, us, ens, ‘ls...
- relatius: que, què, qui, el qual, les quals

 
DETERMINANT i PRONOM
·      Hi ha una sèrie de determinants i pronoms que presenten la mateixa forma. La diferència la trobem en la funció; el determinant acompanya un nom i el pronom el substitueix.  Ex. El meu germà i el teu són amics.  “Meu” és un determinant que acompanya al nom “germà”. I “teu” és un pronom perquè substitueix al nom germà. No porta un nom al costat a qui determinar.
·      Són els següents:  
-          Possessius: meu, teu, seu, nostre, vostre, seu...
-          Demostratius: aquest, aqueix, aquell...
-          Numerals: cardinals 1,2,3... ordinals: primer, segon, tercer 1r,2n,3r
-          Quantitatius: quant, tant, molt,poc, bastant, gaire, massa, força, prou, més, menys, gens
-          Indefinits: algun, algú, ningú, tothom, res, altre, tal, tot
  


(imatge de usuaris.tinet.org)
1.  Completa el quadre:

Determinants
Pronoms
Indiquen...
demostratius
P
P
...proximitat o llunyania del nom en relació amb el parlant... el posseïdor de la realitat designada del nom... una quantitat exacta o l’ordre exacte... una quantitat aproximada... una quantitat de forma imprecisa...una pregunta o una exclamació... presenten o actualitzen el nom... indiquen les persones que intervenen en la comunicació

2.    Digues si els mots marcats són determinants o noms i a quin nom determinen o substitueixen.
a)       Cada fracàs ensenya a l’home alguna cosa que li calia aprendre. Dickens
b)       Guarda les teves pors, però comparteix el teu valor amb els altres. R.L- Stevenson
c)        Estimar-se no és mirar-se l’un a l’altre, és mirar junts en la mateixa direcció. A.de Saint Exupéry
d)       El vint-i-vuit de desembre ens recorda el que som durant els altres tres-cents seixanta quatre dies de l’any. M. Twain
e)       El valor és la primera qualitat humana perquè és la qualitat que garanteix les altres. W. Churchill
f)        És fàcil ser valent des d’una distància segura. Esop
g)       Hi ha més mons, però poden trobar-se en aquest. P. Éluard
h)       La millor manera de gastar el temps és consumint-lo. M. Duras

3.    Col·loca els determinants i pronoms de l’activitat anterior al lloc corresponent:
Articles

Determinants indefinits

Pronoms indefinits

Determinants possessius

Pronoms personals

Pronoms demostratius

Pronoms relatius


4.    Encercla la forma correcta.
a)    Hi havia força/ forces persones al mercat               d)Ja has menjat prous/prou gelats
b)   Tens gaires/gaire caramels?                                    e)No vull menjar masses/massa bombons
c)    He quedat amb bastant/bastantes amigues              f)He avançat bastanta/bastant feina

5.    Escriu aquests determinants i pronoms al lloc corresponent i digues si fan de pronom o determinant: cinquena, et, ell, quantes, ‘ls, la, quina, qui, el meu, aquests, ho, tres, que, tu, la, mi, molta, la , ella, la meva, els.
a)      Et vaig dir que no ________ fessis.                       h) _________ pomes vol, ________?
b)      Parla amb _______ quan _____vulguis                 i) _______veu _____ sents és la_______
c)       ____ no diu ____ veritat                                        j)Ara tinc _____ son                     
d)      _____ ha vingut?                                                    k) No conec la _____ norma del codi
e)      _____ conversa més absurda!
f)       ____   ____ porquets és ____  ____ conte preferit
g)      -Vols ____ llibres?-Sí, posa ___ a ___prestatgeria

6.    Digues si els mots marcats són determinats o pronoms i de quin tipus.a)      Dóna’m aquella pel·lícula. Aquesta no m’agrada
b)      Els seus ulls són més bonics que els meus
c)       L’explicava l’àvia, aquesta història
d)      Quina sorpresa que vingués!
e)      Agafes uns pantalons o n’agafes dos?
f)       Vaig a molts llocs i torno a alguns

EL VERB 

Indica, en general, les accions del subjecteamb el qual concorda en persona i nombre. Ella torna.
·      Pot anar en 1a persona -canto; 2a persona -cantes; 3a persona -canten, del singular o del plural.
·  Les formes no personals no informen ni de la persona ni del nombre. Són  I'infinitiu -conèixer, el participi -conegut, i el gerundi -coneixent.

·  Es conjuga en un temps i un mode determinats

·  És regular si es conjuga com el verb model de la seva conjugació: cantar 
(1 a conjugació), témer i perdre (2a conjugació), dormir (3a conjugació),
servir (3a conjugació incoativa). Són verbs incoatius aquells que intercalen
el grup -eix- 
entre el lexema i la terminació en algunes persones d'alguns
temps (serveixi, serveixes, serveix ... ).

·  És irregular si no es conjuga com el verb model: vinc (i no *veno)

·  Un verb està en veu activa si el subjecte realitza I'acció: La Lluïsa recull la
pilota. Un verb està en veu passiva si el subjecte rep I'acció: La pilota és
recollida per la Lluïsa.

L ‘ADVERBI

·      Complementa un verb , un adjectiu o un adverbi. Ex.: verb- Dorms ?,un adjectiu -Ets molt àgil, un altre adverbi -Està molt bé.

·      És invariable, no admet ni gènere ni nombre: Agafa més torró. / Agafa més caramels.

·      Classes d'adverbi: lloc -aquí, temps -ara, manera -així, quantitat -molt, afirmació -sí, negació -no, dubte -potser

·      Parlem de locucions adverbials quan dues o més paraules que van juntes tenen el mateix significat que un adverbi: a poc a poc - lentament

1. Relaciona les diferents classes d'adverbis amb els exemples corresponents
Dubte                                  aquí, allà, allí, dins, fora, davant, prop, darrere ...
Quantitat                            bé, a propòsit, així ... i molts acabats en -ment