divendres, 17 de setembre de 2010

3r ESO i 1r BAT . AMPLIACIÓ I REFORÇ. FORMACIÓ DEL GÈNERE EN EL SUBSTANTIU

(Il·lustracions extretes de google imatges)

El Substantiu de Ventadorm


View more presentations from ventadorm.

Mireu-vos primer la presentació i després... cliqueu els enllaços i feu els exercicis corresponents. Copieu els enunciats i respostes a la llibreta o imprimiu els exercicis i els feu. Ànims!! :)
Exercicis 1.Morfologia nominal (Albert Aragonés)
IMPORTANT: aquests exercicis de morfologia nominal només els han de fer 3r A i B/ 1r de BAT!!!

2. Exercici: Canvia el gènere (Robert Escolano)
Exercicis:
01, 02, 03, 04, 05


3r C i D ha de fer els següents:
Exercicis extrets d'IES Riu Túria. Quart de PobletDepartament de Valencià

1) Què falla en aquestes oracions? Escriu-les correctament.
a) El policia més prim han posat moltes multes.
b) El periquito menjaven fulles de lletuga.
c) Guanyà el premi els millors de la classe.
d) Comença a créixer les fulles dels arbres.

2) Escriu la forma femenina dels noms següents.
L’alcalde .................................... El baró .................................... L’abat .................................... El comte .................................... El sastre .................................... El duc .................................... El diable .................................... El sacerdot ................................... L’artesà .............................. L’assassí .................................... El campió .................................... El guardià ........................... L’alacantí .................................... El bacó .................................... El germà ............................... El cosí .................................... El xic .................................... El nét ...........................................
El professor ......................... L’estudiant ................................... El cobrador ............................. El ric ................................... El forner ................................... El gat ...................................

3) Escriu el femení dels noms següents i, en acabant, agrupa’ls segons la manera com s’han format.

gos bou baró lleó gall alcalde assistent mallorquí home nebot infermer secretari oncle germà actor fadrí sastre déu cavall alumne
AFIGEN UNA –A CANVIEN –E,-O PER -A AFIGEN -NA TERMINACIONS ESPECIALS: -ESSA, -IU, -INA FORMES DIFERENTS