dissabte, 2 d’abril de 2011

1r de BAT. SOLUCIONS EXERCICIS ORACIONS SUBORDINADES SUBSTANTIVES.


(imatge de google imatges)
Hola xatons i xatones!
Va, a estudiar una mica més!

Aquestes són les solucions dels exercicis de les subordinades substantives del llibre de Llengua Catalana i literatura de 4t d'ESO de l'Ed. Teide.

Amb aquests exercicis heu de reforçar la distinció entre els diversos tipus de subordinades substantives: completives, d'infinitiu, interrogatives i relatives.


També heu d'aprendre a veure quina funció fa tota la subordinada substantiva (subjecte, CN, C. Adj, C. Adv., CD, CI, atribut, CRV...). I per últim, quina funció fa el relatiu (Subjecte, CD...) dins l'oració subordinada substantiva relativa.