dilluns, 17 de novembre de 2014

EL VERB I L'ADVERBI II. REFORÇ


(imatge de google imatges)

EL VERB
·      Indica, en general, les accions del subjecte, amb el qual concorda en persona i nombre. Ella torna.
·      Pot anar en 1a persona -canto; 2a persona -cantes; 3a persona -canten, del singular o del plural.
·  Les formes no personals no informen ni de la persona ni del nombre. Són  I'infinitiu -conèixer, el participi -conegut, i el gerundi -coneixent.

·  Es conjuga en un temps i un mode determinats

·  És regular si es conjuga com el verb model de la seva conjugació: cantar
(1 a conjugació), témer i perdre (2a conjugació), dormir (3a conjugació),
servir (3a conjugació incoativa). Són verbs incoatius aquells que intercalen
el grup -eix-
entre el lexema i la terminació en algunes persones d'alguns
temps (serveixi, serveixes, serveix ... ).

·  És irregular si no es conjuga com el verb model: vinc (i no *veno)·  Un verb està en veu activa si el subjecte realitza I'acció: La Lluïsa recull la
pilota. Un verb està en veu passiva si el subjecte rep I'acció: La pilota és
recollida per la Lluïsa. 


L ‘ADVERBI
·      Complementa un verb , un adjectiu o un adverbi. Ex.: verb- Dorms ?,un adjectiu -Ets molt àgil, un altre adverbi -Està molt bé.
·      És invariable, no admet ni gènere ni nombre: Agafa més torró. / Agafa més caramels.
·      Classes d'adverbi: lloc -aquí, temps -ara, manera -així, quantitat -molt, afirmació -sí, negació -no, dubte -potser
·      Parlem de locucions adverbials quan dues o més paraules que van juntes tenen el mateix significat que un adverbi: a poc a poc - lentament 


1. Relaciona les diferents classes d'adverbis amb els exemples corresponents
Dubte                                 aquí, allà, allí, dins, fora, davant, prop, darrere ...
Quantitat                            bé, a propòsit, així ... i molts acabats en -ment (malament, pausadament ...)
temps                                  també, certament, efectivament, sí. ..
Lloc                                    ara, abans, després, aviat, sempre, avui, ahir, demà, ja ...
negació                               possiblement, potser, probablement ...
Afirmació                           molt, massa, prou, bastant, més ...
Manera                               tampoc, mai, no, pas ... 

2.Escriu tots els adverbis i les locucions adverbials que trobis al text i indica a quina classe pertanyen.

La tardor

Quan arriba la tardor, les fulles dels arbres cauen a terra. De fet, hauria de dir-ho així: quan les fulles cauen, som a la tardor. Cal que corregeixi el meu estil. La darrera vegada van fer-me aquest comentari: «Estil llastimós». Això m'amarga, però no ho puc pas canviar. Me l'estimo, la tardor. Laire és més fresc; de cop les coses de la terra es veuen molt diferents, els matins centellegen esplendorosos, i a la nit fa un fred que és una delícia. Tot i amb això, passegem fins molt tard. La muntanya que presideix la ciutat mostra uns colors molt bonics i et poses trist quan penses que donen l'entrada a un descoloriment general. Aviat volaran flocs de neu.
                                                                                                     ROBERT WALSER, El quadern de Fritz Kocher

3.Cal no confondre alguns adverbis amb els determinants i pronoms indefinits i quantitatius. Recorda que I'adverbi no canvia el gènere ni el nombre; en canvi, els determinants i els pronoms sí que els canvien. A més, els adverbis no poden modificar el nom ni els determinants sí que ho poden fer. Diferencia'ls.
a) Pardals? N'hem vist bastants.
b) Em trabo bastant bé, després del descans.
c) Hi havia massa gent.
d) Avui heu menjat poc, no?
e)  - T'han agradat les fotos? -Només algunes.
f) Les pomes encara no són prou madures.
g) Portem treballant molts dies.
El conec massa bé.
Aquesta nit he lIegit molt.
Avui no tinc gaires forces. Ho intento demà
Aquest mal de cap et dura força.

4. Digues en quin temps, persona i mode es troben aquests verbs
Hagués
Recordeu
Mosseguin
Prescindeixin
Estiguí
Vagi
Somiava
Tremolà
Hagués exhibit
Vam escoltar