dimarts, 12 d’abril de 2016

SOLUCIÓ ORACIÓ COMPOSTA


1. Indica si les oracions següents són simples o compostes:
a) (Avui hem fet un bon dinar). simple                                     
b) (M'agrada la carn ben cuita). simple
c) (Sempre que arribo tard), (els crits no es fan (esperar). )       composta
d) (He tingut un afer amb l’entrenador de bàsquet).     simple
e) (Som de colònies a Vallfogona). simple
f) (He enviat una carta als pares de la Mireia)( per dir-los )(que ella havia pres mal). composta
g) (No hi ha cap seient buit). 
simple
h) (Cap a la matinada m'agrada) (anar a la nevera) i (menjar alguna cosa). composta


2. L’ORACIÓ COMPOSTA. COORDINACIÓ, SUBORDINACIÓ I JUXTAPOSICIÓ


Exercicis:
1. Subratlla les oracions coordinades i encercla el nexe que les uneix:
a) No portaven les claus ( però sabien el número de telèfon de la portera). Coodinada adversativa
 b) (Ara canta), (ara balla)és un cap de trons! Coordinada distributiva
c) (Hi anirem tots plegats); (altrament, les coses poden anar a mal borràs). Coordinada adversativa.
d) (Els treballadors demanen festa), (és a dir, no volen anar a treballar)Coordinada explicativa
e) (S'espanta molt ) (però  una sang freda inigualable). Coordinada adversativa
f) (Han cobrat la setmanada) i (se la gastaran en un obrir i tancar d'ulls). Coordinada copulativa

2. Destria l’oració principal (matriu) i la clàusula subordinada de les oracions següents.
Encercla el nexe subordinador:
a) (Sempre (que intenta posar pau- subordinada), acaba barallat amb tothom principal). 
b) (
L'actor (que ha fet aquesta pel·lículasubordinadaviu al meu barri- principal).
c) (Trobarà un altre ajudant- principal) (encara que trigui molt de temps- subordinada).
d) (No sap - principal) (on va anar- subordinada).
e) (Si no vas amb compte- subordinada), (perdràs el cap i tot- principal).
f) (Va haver d'anar al metgeprincipal) ( perquè es marejava molt sovint- subordinada).

3. L’ORACIÓ COORDINADA. TIPUS.

Exercicis:

1. Subratlla les oracions coordinades, encercla el nexe i digues de quin tipus són:

a)Quan està enfadat, (ni juga) ( ni menja). Oracions distributives
b)(No solament no col·labora)( sinó que sempre posa pegues a tot). Oracions distributivesc)) (Ara renta), (ara planxa); la mare no para mai. Oracions distributives
d) (Fes-ho bé) o (deixa-ho estar). Oracions disjuntives.
e) (Va trencar el gerro) i (va amagar els vidres sota l'estora). Oracions copulatives.

2. Subratlla les oracions copulatives que trobis en aquest text:

Així que vaig poder respirar, vaig sentir un plor la llevadora tenia agafada pels peus una criatura com una bestiola, que ja era meva, i li picava l'esquena amb la mà i la rosa de Jericó estava tota badada damunt de la tauleta de nitVaig passar la mà com si somniés per una flor del cobrellit de ganxet i vaig estirar una fulla. I van dir que no estava acabat, que havia de fer la casa del nen. no em van deixar dormir, tant que els ulls se'm tancaven ... Ni vaig poder criar. Tenia el pit petit i pla com sempre i l'altre ple de llet. En Quimet va dir que ja s'ho pensava que els sortiria amb
una broma.
MERCÈ RODOREDA. La plaça del diamant. Club dels novel·listes

3. Construeix oracions coordinades amb els nexes següents. Indica el tipus al qual
pertanyen:

a) i: copulatives          b)Ara / ara: distributives        c)No solament / sinó: adversatives   d)  Ni/ni: copulatives o distributives    e) Tan aviat / tan aviat  distributives     f) No/ni: copulatives       g) O/o: distributives

4. Construeix oracions coordinades amb els nexes següents. Indica'n el tipus.
a) Però: adversatives    b) O:  disjuntives   c) No obstant això: adversatives     d) O bé: disjuntives   e) Altrament: adversatives   f) Sinó: adversatives  g) Tanmateix: adversatives     h) Nogensmenys: adversatives.

5. Encercla el nexe de coordinació i digues de quin tipus és cadascuna de les oracions coordinades següents (copulativa, distributiva, disjuntiva o adversativa).

a) (No fa la feina)( ni la deixa fer als altres).  Coordinades copulatives.
b) (No solament seran expulsats)( sinó que se'ls obrirà un expedient). C. distributives
c) (Havia anat a cal fuster) ( però no el va trobar a la botiga). adversatives
d) (Els comptes són clars); (no obstant això caldrà revisar els pagaments). Advers
e) (Ha d'anar al dentista); (altrament, les dents no tindran remei). Adversatives     
f) (No han de vendre la casa), (sinó buscar un llogater). Adversatives
g) (Ara és a l'ordinador), (ara és a la cuina): no para de treballar. Distributives
h) És un cas: (ni viu ) (ni deixa viure). Distributives
i) (Pots anar a estudiar a l'habitació) o (escoltar música a la sala).  Disjuntives
j) (És un bon arquitecte);(no obstant això, s'ha de reciclar en les noves tendències) Adv
k) Està mort de son (però insisteix a acabar la feina ara). Adversatives
l) És convenient no interrompre el tractament, (altrament no serà efectiu). Adver

6. Construeix oracions coordinades amb els nexes següents. Indica'n el tipus:
a) Doncs: (consecutiva o il·lativa)    b) És a dir (explicativa)    c) Per tant:  (consecutiva o il·lativa)    d) o sigui: (explicativa)     e)  Així que: (consecutiva o il·lativa)          

7. Subratlla les oracions coordinades del text. Indica al marge el tipus al qual pertanyen:

Mentre l'home va ser únicament recol·lector-caçador-pescador, o sigui,(explicatives) que aprofitava el que la terra i el mar li oferien espontàniament, el nombre d'habitants del planeta era molt reduït i (copulatives) no creixia. Es calcula que, en tot el món, no passaven dels deu milions d'habitants, els mateixos que avui vivim als Països Catalans. Però (adversatives) la pràctica de l'agricultura, o sigui(explicatives) quan l'home s'inicia en l'art del pagès i (copulatives) arrela en un territori, el conrea, hi construeix cases, fa foc, inventa eines, domestica animals, en cria, intercanvia béns i idees o (distributiva) busca la manera de produir tot allò que el pot ajudar a viure, fa créixer la humanitat fins als gairebé cinc mil cinc-cents milions d'habitants actuals.
Cavall Fort. núm. 777-778

8. Relaciona cada parell d' oracions amb el nexe adient:

1Muntarà un negoci
4doncs
5posa't a fer feina.
2Dóna-li records
1és a dir
3marxa.
3Estudia
5o bé
1s'establirà pel seu compte.
4Vols tenir els teus propis ingressos?
6però
6la dona deia que no estava preparada.
5Queda't
2i
2digues-li que no s'oblidi d'escriure. 
6Volia tenir un fill
3ni / ni
4treballa.

· 
9. Relaciona cada parell d’oracions amb el nexe adient:
Volíem comprar-nos un cotxe nou     però                 no teníem prou diners.
Anirem al cinema                               i                       després menjarem una hamburguesa
Voleu guanyar el partit?                    doncs              busqueu un bon davanter
He fet un bon examen                                   per tant           aconseguiré una bona qualificació
A les tardes estudia                           o                      ajuda el seu pare a la botiga

10. Escriu el nexe més adequat d'acord amb la relació que s'estableix entre les dues oracions juxtaposades:

a) Has signat el contracte? Ja és hora que el deixis enllestit. (Doncs, per tant, així que. Consecutiva o il·lativa)
b)Els esports competitius són molt gratificadors. Cal gent molt preparada emocionalment. (però, tanmateix, no obstant- adversatives)
c) Ha escrit una carta, l'ha enviada per correu urgent.(i – copulatives)
d) És molt ofensiu; té bon cor. (però, tanmateix, no obstant, altrament- adversatives)
e) Riu, plora (ara riu, ara plora, ni, tan aviat/ tan aviat, no solament/sinó, o/o- distributives)
f) Has de decidir: estudiar, posar-te a treballar. (o, o bé- disjuntives)
g) Va tenir una lesió al genoll. No podrà córrer aquesta temporada. (és a dir, això és, o sigui, és a saber- explicativa) /(per tant, així que- consecutiva o il·lativa)
h) Has de veure què et convé més: fer anglès, fer alemany (o, o bé- disjuntives)
i) Van discutir molt; van acabar com a amics. (però, tanmateix, no obstant, altrament- adversatives)
j) Sabia que era molt sensible; l'hauria tractat d'una altra manera.  (ni/ni- copulativa)/ (per tant, així que- consecutiva o il·lativa)

11. Indica el tipus de coordinació que presenten les oracions següents.

a) En Jaume s'ocupa de la comptabilitat i en Pep treballa amb els clients. Copulatives
b) Ara pren una decisió, ara en pren la contrària. distributives
c) Volia ser una bona pediatra però detestava les criatures. Adversatives
d) No vol ser el cap de l'empresa? Doncs que comenci a assumir responsabilitats. consecutiva
e)No solament guanya amb facilitat sinó que presumeix dels seus èxits. distributives
f) És un perepunyetes: ni treballa ni deixa treballar els altres. Distributives
g) Van arribar els agents de l'ordre: així que tothom va escampar la boira. consecutives
h) Li hem dit tot el que pensàvem de la seva actitud; tanmateix, crec que es mereix una oportunitat. adversatives
i) Hem recollit cinc mil signatures; per tant, podem presentar una moció de censura. consecutives.
j) Has d'integrar-te en l'equip o hauràs de marxar. disjuntives
k) Arribaré a les set, però a les vuit hauré de marxar. adversatives
l) Vol aprovar? Doncs que s'esforci consecutives
m) No hi ha ningú al teatre; per tant, suspendrem la funció. consecutives
n) Ara diu que plega, ara diu que continua. distributives