divendres, 9 de juny de 2017

RECUPERACIÓ CATALÀ

3r A,B i C

1A AVALUACIÓ

- Separació síl·labes
-diftongs creixents,decreixents,hiat
- mots aguts,plans i esdrúixols
- accentuació
- derivats formats amb prefixos
- tipus de noms: abstractes,col·lectius...
-fer el masculí i femení.
- fer el doble plural
-registres
-característiques del text informal
-regles de coherència
- classes de determinanats  (indefinits, numerals, quantitatius...)
- accents diacrítics
- habilitació, metàfora i metonímia
- temps del verb
-imperatiu i prohibicions en subjuntiu
- ús correcte del gerundi i infinitiu
-a/e en posició àtona
- lectura Diari vermell de la Carlota

2A AVALUACIÓ
tipus de complements
substitució per pronoms febles
narració,  espai,temps,narrador, personatges...
mots compostos
dièresi
parts de la notícia
tipus de textos
lectura Camps de maduixes

3A AVALUACIÓ

perífrasis
ser i estar
bdgptc
b/v
essa sorda i sonora
estrangerismes  i calcs lingüístics
l/l·l
r/rr
amb h o sense
m,n, mp, mm, nn, mn
g,j, tg, tj, dj
s,ix,x,tx,ig
literatura. llengües romàniques, primers textos, literatura trobadoresca, Ramon Llull. Les Quatre grans Cròniques i Tirant lo Blanch.