dimecres, 13 d’octubre de 2010

1r BAT. EXAMEN
(Il·lustració de Google imatges)

Hola xatos i xates!


Com ja sabeu el dia "E" d'examen s'aproxima!!! Sí! I només us vull dir tres coses: quina matèria entra, com serà l'examen i que em podeu trobar per l'insti o teniu el meu correu per qualsevol dubte que pugui sorgir.

Matèria:

1.- Les categories gramaticals -determinants: articles, demostratius, possessius, numerals, indefinits i quantitatius.(pàg. 64-66 llibre-fotocòpia repartida i penjada al bloc)

2.- Formació del gènere i nombre (flexió ) del nom. ( pàg. 57-58/ Exercicis bloc i del llibre).
Estudieu amb moltes ganes, molt especialment, els masculins que fan el doble plural en -s/-os, els noms que són femenins i els fem masculins, tipus anàlisi; o al contrari, masculins que fem femenins- afores; com tots aquells substantius que tenen un significat diferent segons siguin femenins o masculins- el/la fi.

3.- Formació del gènere i nombre (flexió) de l'adjectiu (pàg. 59/ Exercicis bloc i del llibre).

4. El full-resum del text narratiu que us vaig donar fotocopiat ( trama, tema, mòbil, tipus de personatges, espai, temps, narrador...)

5. Les nocions bàsiques de mètrica: comptar síl·labes, sinalefa, elisió, hiat, tipus de versos segons les síl·labes, versos d'art major-menor, hemistiqui, cesura, estrofa, les diferents rimes (assonant, consonant, masculina, femenina, esdrúixula, interna, encadenada...) i les principals figures literàries (comparació, metàfora, hipèrbaton, hipèrbole...). Podeu trobar-ho al llibre vostre pàg. 189-191 o mirar els enllaços del bloc, dins de comentari de text.

6. El comentari de text. Una bona notícia per a vosaltres, però que en realitat no ho és tant! Esteu tan verds que he decidit que no entri de moment. Ens falta més pràctica! Un comentari no és un telegrama ni un esquema! A veure si us poseu al cap que heu de redactar i la pauta era només això, una pauta.

7. Transcripció fonètica. Sóc conscient que no està treballat, per això us posaré el més bàsic. Us demanaré de forma molt senzilla que em transcriviu algunes lletres o paraules i que em sapigueu dir d'una sèrie de sons per exemple, si són africats, oclusius, bilabials... (Resum teoria al bloc- pàg 32-33 llibre)

8. M'agrada el 8! El número de la felicitat! Podeu deixar qualsevol dubte o comentari sobre l'examen aquí mateix i jo l'intentaré de resoldre el més aviat possible! 

Va, a estudiar! Ànims! Recordeu que VOLER ÉS PODER!!! ;)