diumenge, 17 d’octubre de 2010

3r d'ESO. EXAMEN(Il·lustració extreta de google imatges)

Hola tercers!

A veure, aquesta setmana tenim examen o sigui que a estudiar!

Què entra?

1.- Les categories gramaticals -determinants: articles, demostratius, possessius, numerals, indefinits i quantitatius (fotocòpia repartida i penjada al bloc. Hi haurà un text on els haureu de subratllar i dir de quin tipus són.

2.- Formació del gènere i nombre (flexió) del nom (fotocòpies/ Exercicis bloc).

Estudieu amb moltes ganes, molt especialment, els masculins que fan el doble plural en -s/-os, els noms que són femenins i els fem masculins, tipus anàlisi; o al contrari, masculins que fem femenins- afores; com tots aquells substantius que tenen un significat diferent segons siguin femenins o masculins- el/la fi.    ( Aquests últims casos NOMÉS els grups de 3r A i B!!!!)

3.- Formació del gènere i nombre (flexió) de l'adjectiu (fotocòpies/ Exercicis bloc).
Sobretot aquells adjectius invariables que són iguals en masculí i femení. Ex.: amable.

4.- La Derivació i la composició. Estudieu quins són els tipus d'afixos ( prefix, sufix, infix) i sobretot quins són els sufixos per formar derivats d'oficis, de noms col·lectius, de noms abstractes,d'accions o verbs,etc.
Us posaré un exercici de separar el lexema o arrel del sufix i un altre de formar derivats. També surt la composició. Recordeu, la formació d'una paraula formada per dos mots ja existents que té un nou significa. Exemple: parallamps.

5.- La Premsa. Seccions. La Notícia. Sobretot, heu de saber molt bé les parts de la notícia (avantítol, títol, subtítol, entrada, cos de la notícia) i que la informació s'estructura en piràmede invertida, de major importància a menys.
Us demanaré que en redacteu una!

Bé, això és tot! Va, que vosaltres podeu! A estudiar molt! ;)