dimarts, 19 d’octubre de 2010

3r d'ESO. REFORÇ I AMPLIACIÓ. ELS VERBS CATALANS(Il·lustració de google imatges)

Hola mindundis meus!

Iniciem una altra categoria, els verbs.

El verb és la classe gramatical que informa sobre les accions, estats o processos del subjecte. Ex.: Els nens juguen a pilota. L'ambient està carregat. El cadell ha crescut.
 • Morfològicament: el verb és una classe flexiva i té uns morfemes propis. Un verb està format per: el lexema o arrel que no varia i expressa el significat ( jo surt-o) i la terminació o desinència, que varia i està formada per morfemes verbals que indiquen la persona, el nombre, el temps, el mode i l'aspecte ( jo surt- o)
 • Sintàcticament: el verb és el nucli del predicat i determina els complements que l'acompanyen. Ha de concordar en nombre (singular o plural) amb el subjecte (El nen plora/ Els nens ploren).
 • Lèxicament: es poden formar verbs afegint morfemes derivatius a lexemes d'altres categories com noms (telèfon- telefonar) adjectius (feble- afeblir), verbs (cridar-escridassar).
 1. Morfologia del verb: els morfemes verbals: informen sobre un conjunt de característiques del verb.
 • Persona: 1a sg. jo / 2a sg. tu /3a sg. ell-a // 1a pl. nosaltres /2a pl. vosaltres / 3a pl. ells-es.
 • Nombre: singular o plural
 • Temps: expliquen el moment en què es realitza l'acció: present(ara), passat(abans), futur (després), condicional (es pot fer o no).
 • El mode:
  Indicatiu: expressa un fet real: Va fer un bot.
  Subjuntiu: expressa un desig o una possibilitat: No vol que hi entri ningú.
  Imperatiu: expressa una ordre: Fes un pastís.
 • L'aspecte:
  L’aspecte verbal imperfectiuAlgunes formes expressen una acció inacabada, que està en procés, és a dir, no indiquen el moment en què comença ni en què acaba l’acció: jugava
  (= encara no havia acabat de jugar).

  L’aspecte verbal perfectiuEn canvi, d’altres formes ens presenten una acció ja acabada: havia jugat (= l’acció de jugar ja estava acabada).
2. Qüestions que cal recordar:

 • Pel que fa als temps, distingim entre: temps simples (formats per un sol mot- cantem) i temps compostos (formats per l'auxiliar haver i el participi del verb- hem tornat)

 • Quan a l'expressió de la persona gramatical, hi ha formes personals (tenen morfema de persona- jo mirava) i formes no personals (no tenen morfema de persona; són l'infinitiu, el gerundi i el participi- fer les maletes; anant per la carretera; trobats al riu).
 • Les conjugacions. Cada verb es conjuga seguint un dels tres models que es classifiquen segons la terminació de l'infinitiu:
  Els verbs poden ser de tres conjugacions.

  Primera conjugació, l’infinitiu acaba en –ar: cantar, saltar...
  Segona conjugació, l’infinitiu acaba en –re/-er: beure, témer ...
  Tercera conjugació, l’infinitiu acaba en –ir: sofrir, cosir ...


 • Segons si segueixen o no els models de conjugació, hi ha: els verbs regulars (segueixen els models) o els verbs irregulars (no segueixen els models de conjugació).
  Els podeu estudiar d'aquí, cliqueu ;)

 • 1 comentari:

  wiam ha dit...

  el primer exercici fins quant hiha esque vaig fent pero no acaba? i ya vaig fins a vint i algu