dijous, 8 de novembre de 2012

EL VERB IRREGULAR. AMPLIACIÓ 3R A I B
Aquí teniu un organigrama dels verbs irregulars fet per mi amb el programa Spicynodes

(imatge de google imatges)
Hola mindundis meus!

Iniciem una altra categoria, els verbs.


( presentació de martaaprovam)


El verb és la classe gramatical que informa sobre les accions, estats o processos del subjecte. Ex.: Els nens juguen a pilota. L'ambient està carregat. El cadell ha crescut.
 • Morfològicament: el verb és una classe flexiva i té uns morfemes propis. Un verb està format per: el lexema o arrel que no varia i expressa el significat ( jo surt-o) i la terminació o desinència, que varia i està formada per morfemes verbals que indiquen la persona, el nombre, el temps, el mode i l'aspecte ( jo surt- o)
 • Sintàcticament: el verb és el nucli del predicat i determina els complements que l'acompanyen. Ha de concordar en nombre (singular o plural) amb el subjecte (El nen plora/ Els nens ploren).
 • Lèxicament: es poden formar verbs afegint morfemes derivatius a lexemes d'altres categories com noms (telèfon- telefonar) adjectius (feble- afeblir), verbs (cridar-escridassar).
 1. Morfologia del verb: els morfemes verbals: informen sobre un conjunt de característiques del verb.
 • Persona: 1a sg. jo / 2a sg. tu /3a sg. ell-a // 1a pl. nosaltres /2a pl. vosaltres / 3a pl. ells-es.
 • Nombre: singular o plural
 • Temps: expliquen el moment en què es realitza l'acció: present(ara), passat(abans), futur (després), condicional (es pot fer o no).
 • El mode:
  Indicatiu: expressa un fet real: Va fer un bot.
  Subjuntiu: expressa un desig o una possibilitat: No vol que hi entri ningú.
  Imperatiu: expressa una ordre: Fes un pastís.
 • L'aspecte:
  L’aspecte verbal imperfectiuAlgunes formes expressen una acció inacabada, que està en procés, és a dir, no indiquen el moment en què comença ni en què acaba l’acció: jugava
  (= encara no havia acabat de jugar).

  L’aspecte verbal perfectiuEn canvi, d’altres formes ens presenten una acció ja acabada: havia jugat (= l’acció de jugar ja estava acabada).
2. Qüestions que cal recordar:

 • Pel que fa als temps, distingim entre: temps simples (formats per un sol mot- cantem) i temps compostos (formats per l'auxiliar haver i el participi del verb- hem tornat)


 • Qua a l'expressió de la persona gramatical, hi ha formes personals (tenen morfema de persona- jo mirava) i formes no personals (no tenen morfema de persona; són l'infinitiu, el gerundi i el participi- fer les maletes; anant per la carretera; trobats al riu).
 • Les conjugacions. Cada verb es conjuga seguint un dels tres models que es classifiquen segons la terminació de l'infinitiu:
  Els verbs poden ser de tres conjugacions.

  Primera conjugació, l’infinitiu acaba en –ar: cantar, saltar, ...
  Segona conjugació, l’infinitiu acaba en –re/-er: beure, témer, ...
  Tercera conjugació, l’infinitiu acaba en –ir: sofrir, cosir, ...
 • Segons si segueixen o no els models de conjugació, hi ha: els verbs regulars (segueixen els models) o els verbs irregulars (no segueixen els models de conjugació).
  Els podeu estudiar d'aquí, cliqueu ;)
 • D'Epsa Llengues
  El verb
  View more documents from martaaprovam.
  Irregularitats d'ús freqüent: haver, ser, estar, dir, dur, venir, anar, fer, etc. (Morfocapses B- Escola Balear d'Administració Pública)

  Exercicis:

  Verbs irregulars: teoria i exercicis pdf (IES Joanot Martorell) bat
  Exercicis verbs irregulars, 2a conjugació (IES La Asunción) eso
  Activitat: L'imperatiu. L'alternança c/g mud (edu365) eso
  Qüestionaris de verbs irregulars
  Treballeu els verbs irregulars amb el SALC.Nivell avançat (Us heu de registrar en el programa)
  Remarques sobre morfologia verbal(Llibre d'estil de la CCMA)
  Principals verbs irregulars. Sebastià Bech
  Examen amb solució

  Exercicis M. Àngels Bosch
    EXERCICIS: 
  Exercicis de verbs de la primera conjugació(J. Caussa)
  Exercicis de verbs regulars IES Olorda 2n (Sebastià Bech)
  Els verbs regulars: Exercicis pdf (IES Olorda) 4t eso
  Els verbs regulars (ortografia): Exercicis pdf (IES Olorda) 4t eso
  Exercicis: La flexió verbal (UPV): Elemental pdf
  Exercicis: La flexió verbal (UPV): Mitjà pdf

  Exercicis
  View more documents from martaaprovam.