dimecres, 21 de gener de 2015

EL VERB. REFORÇ I AMPLIACIÓ.

(imatge de google imatges)
EI, BITXETS!! AQUÍ VA UNA DE LES CATEGORIES MÉS IMPORTANTS, EL VERB!!!


EL VERB

1-El verb és una categoria  gramatical que informa sobre les accions o estat del subjecte:
Ex.: La gent riu/Els infants creixen/ La tieta plora.

2.-Les formes verbals estan formades per dos components:

-el lexema o arrel: és la part que no canvia, es manté igual en totes les formes del verb i conté informació sobre el significat del verb. Per ex.: cant-, dorm-, sent-

-la terminació o desinència: és la part que canvia en cada forma verbal. Indica el temps (present, passat, futur), la persona (1a,2a o 3a), el nombre (singular o plural), el mode(indicatiu, imperatiu o subjuntiu). Són els morfemes verbals.

3.-Les terminacions, desinències o morfemes verbals:

LES TERMINACIONS O MORFEMES VERBALS
PERSONA
Fa referència a les tres persones:
1a persona- Jo/nosaltres: emissor
2a persona- Tu/vosaltres: receptor
3a persona- Ell/ells: referent
Jo miro, nosaltres somiem tu escrius, vosaltres exagereu,
ell pensa, elles pinten
NOMBRE
Indica si és singular o plural
Singular- jo miro, tu escrius
Plural- ells juguen
TEMPS
Indica el moment en què es realitza l’acció. Els temps bàsics són:
-present
-passat
-futur
Canto, escolto, penso
Mirava, vaig escoltar
Cosiré, marxarem
ASPECTE
Indica si l’acció està acabada o no.
-Aspecte perfectiu: acció acabada
-Aspecte imperfectiu: acció inacabada
Vaig rentar, han tornat
Cantava, rento
MODE
Indica l’actitud del parlant:
-indicatiu: exposició de fets reals
-subjuntiu: fets imaginaris,hipotètics, desitjos...
-imperatiu: expressa ordres
-condicional: expressa una condició
Sento, tornava, miraré
Vull que vinguis, que m’escoltis
Vine! Torna! Escolta’m!


4.-Els temps simples i els compostos:
-Són simples: els formats per un sol mot. Per ex.: somiava, voldré, torna
-Són compostos: els formats per l’auxiliar haver conjugat i el participi del verb. Per ex.: havia tornat, havia fet, hagués vist.

5.- Formes personals i no personals:
-personals: informen de la persona i nombre. Per ex.: visc (1a sing. jo), anem(1a pl. nosaltres), veniu (2a pl. Vosaltres), tornaran (3a pl. Ells/elles)
-no personals: no informen ni de la persona ni del nombre. Són  I'infinitiu -conèixer, el participi -conegut, i el gerundi -coneixent.6.-Les conjugacions:
Segons la terminació de l’infinitiu, els verbs s’organitzen en tres conjugacions:
                               -1a conjugació: verbs acabats en –ar. Per ex. tornar, saltar, anar
-2a conjugació: verbs acabats en –er o –re. Per ex. perdre, riure, córrer, témer -3a conjugació: verbs acabats en –ir. Per ex. dormir, sentir, servir
7.-Verbs regulars i irregulars:
-És regular si es conjuga com el verb model de la seva conjugació: cantar
(1a conjugació), témer i perdre (2a conjugació), dormir (3a conjugació), servir (3a conjugació incoativa). Són verbs incoatius aquells que intercalen el grup -eix- entre el lexema i la terminació en algunes persones d'alguns temps (serveixi, serveixes, serveix ... ).

-És irregular si no es conjuga com el verb model: vinc (i no *veno)

8. Veu activa i veu passiva:
-Un verb està en veu activa si el subjecte realitza I'acció: La Lluïsa recull la pilota.
-Un verb està en veu passiva si el subjecte rep I'acció: La pilota és recollida per la Lluïsa.

9. L’anàlisi morfològica d’una forma verbal consisteix a enumerar totes les característiques que presenta. Se sol seguir l’ordre següent: persona – nombre – temps – mode – verb - conjugació.
Per ex.:
-cantaves: 2a persona del singular del pretèrit imperfet d’indicatiu del verb cantar (1a conjugació).
-cantant: gerundi del verb cantar (1a conjugació).

(Exercicis Cruïlla 2.0 1r ESO. Pàg. 238 i 258)                         
Exercicis PER A TOTS ELS 2NS!!!
1.Separa, a cada sèrie, el lexema de les terminacions
a)      Tornar, tornaré, tornaven, tornem
b)      Estimar, estimo, estimaves, estimi
c)       Agafar, agafeu, agafessis, agafaràs
d)      Vigilar, vigila, vigilaré, vigilés
e)      Escampar, escampat, escamparem, escampi
f)       Saltar, salta, saltaven, saltés
g)      Dormir, dormissis, dormirem, dormíeu

2.Escriu l’infinitiu de les formes verbals següents i indica a quina conjugació pertany cada verb


Infinitiu
Conj.

Infinitiu
Conj.

Infinitiu
Conj.
tornaré
Torn- ar
1a
arribi


escrigui


creiem


aixafaràs


venia


moria


suspenc


naixem


aprovaré


perdia


sento3. Localitza els verbs del text següent i digues, en cada cas, si són regulars o irregulars. Per saber-ho, comprova si es conjuguen com els seus respectius models de conjugació:

Fa uns dies la mare et va parlar de les pluges de fang, que embruten tot allò que toquen. Es formen a partir de les tempestes de sorra del desert. Partícules de sorra quasi microscòpiques es veuen empeses a altituds considerables. Els vents que bufen a les capes altes atmosfèriques arrepleguen el polsim de desert i el transporten d’una banda a l’altra. Quan plou, l’aigua arrossega totes les partícules en suspensió, i dóna lloc al que coneixem com a pluja de fang.
Eva Piquer, La noia del temps

4. Assenyala les formes verbals d’aquestes oracions i indica en quina persona gramatical i en quin nombre està cada una:
a)      Tenies por?
b)      Farem un croquis.
c)       Senties la veu de la consciència?
d)      No ho deixis per demà.
e)      Ja sé on anirem aquesta tarda.
f)       No teníem idea del que volien.
g)      No creuen que funcionem sols.
h)      Ho faré sense presses i veuràs com em surt de bé.

5. Canvia el nombre de les formes verbals de l’activitat anterior. Torna a escriure les oracions i fes els canvis que calgui perquè tinguin sentit.

6. Escriu l’infinitiu, el gerundi i el participi de les formes verbals següents. Fixa’t en el model.
Tornaries, temeu, serviran, treu, saltava, sortien, perdreu, moria, cobrem, xiules, partiré, creixen

Infinitiu
Gerundi
Participi

Infinitiu
Gerundi
Participi
Semblava
semblar
semblant
semblat
Tornariestemeuservirantreusaltavasortienperdreumoriacobremxiulespartirécreixen

7. Classifica les formes verbals destacades en personals i no personals. En el cas de les formes no personals, digues si són infinitius, gerundis o participis:
Incapaç de dormir encara, li van venir al pensament els pares. Era cert que es volien separar? Sempre estaven discutint, però això no era nou, perquè tots dos tenien un caràcter fort i els agradava sortir-se amb la seva. Neil estava acostumat a sentir-los cridar a casa. Al començament les baralles dels pares l’entristien, però havia arribat a la conclusió que no eren tan fortes com semblava; eren tempestes d’estiu i se n’anaven tan de pressa com havien vingut. Llavors els pares acabaven rient com abans, i tot tornava a la normalitat.

8. Fes tres oracions amb temps simples i tres amb temps compostos.

9. Assenyala les formes verbals del fragment següent i indica si es tracta de temps simples o compostos:
Neil no es trobava bé. Estava cansat, no havia dormit i no podia deixar de pensar en el seu pare i en el fantasma. D’alguna manera se li confonien al pensament el record de l’un i la imatge de l’altre.
No tenia ganes d’esmorzar, però la tia Ellen va insistir que prengués una mica de te i pa. Els havia preparat uns entrepans i un termos amb cafè calent. Neil ho va ficar tot a la motxilla, on aquesta vegada havia ficat també l’anorac, uns pantalons impermeables i un jersei.
Alan C. MClean, El fantasma de Kilmory


10. Fes l’anàlisi morfològica de les formes verbals següents:
a)Veure             b) suspendrem                c) morien            d)compris           e) havia tornat
f) trobés            g)he anat                          h)has esperat      i)sortiria              j) hauré menjat
k)hagués ferit    l)marxant                         m) carregada      n) deixo              o) van venir

11. Fes l’anàlisi morfològica de les formes verbals següents:
a) cantàveu                  b) cantarà                        c)cantà                              d)cantada
e)havent cantat            f)haver cantat                  g)hem cantat                    h)havíeu cantat
i)hauran cantat             j) haguí cantat                 k)vaig cantar                    l)hauries cantat              
m)canti                         n) cantarien                     o) cantéssiu                      p)hagi cantat     
q) hagués cantat           r)canteu vosaltres            s) canto

ACTIVITATS NOMÉS PER A 2N X!!


1.Subratlla els verbs que hi ha en el text i analitza’ls (mode, temps i persona):
Un equip d’arqueòlegs de la Universitat de Barcelona ha trobat els primers indicis mundials de l’aparició de la ramaderia. L’equip ha trobat al jaciment de Tell Halula indicis de la domesticació de cabres.
Les proves del carboni han demostrat que es tracta d’un poblat que habità la zona fa més de 8.000anys. Segons el professor del departament d’Història Antiga, també s’han trobat a Tell Halula els primers indicis de treballs col·lectius i d’obres per controlar l’aigua.
Aquest grup de la Universitat forma part de la Missió Arqueològica a Síria i treballa en aquest jaciment proper al riu Eufrates.(Activitat avaluació Nou arç Ed. Castellnou)

2. Omple els buits amb la forma adequada dels verbs que estan entre parèntesis
Ahir la meva família............................(fer) una excursió al Montseny.
Aquest matí jo ..................................(arribar) tard a l’Institut.
Quan era petita .................................(jugar) cada dia al carrer.
Jo cada dia.........................................(estudiar) una hora a casa abans de sopar.
L’any passat el meu germà ...............................(suspendre) totes les assignatures.
La professora, avui, ens................................(posar) molts deures.
Va veure que la professora el.....................(mirar).
El diumenge passat jo............................dinar) a les 4h. de la tarda.
Ahir feien una bona pel·lícula per televisió, per això, aquesta nit no............(dormir) gaire.

(avaluació nou arç. Ed. Castellnou)

3.En aquest fragment de la novel·la Què farem, què direm?, de Pep Coll, hi ha uns quants verbs conjugats en un temps de passat. Detecta’ls i reescriu-los en la casella corresponent.
Aviat vaig començar a veure estols de joves amb bufandes del Barça i senyeres. Caminaven per la vorera i pel mig del carrer, a bon pas, com si haguessin de fer tard al partit. Va arribar un moment que la gentada de fora avançava més que els cotxes. Llavors vaig fer aturar el taxi i, després de pagar el viatge, em vaig ficar dins d’una multitud que gairebé se m’enduia costa amunt.
Vaig arribar al Palau xopa de suor i amb els peus destrossats. A la taquilla número tres vaig recollir l’entrada que m’havia deixat l’Iu. Darrere m’havia escrit un missatge: «Perquè has vingut, guanyarem el partit. Gràcies,Bet».              Pep Coll, Què farem, què direm?
imperfet perfet passat perifràstic plusquamperfet ( Nou arç Ed. Castellnou)

4. Transforma en obligació les oracions següents:
Ex.: Dinarem a les quatre Haurem de dinar a les quatre
a) Ella agafa el color blau: ............................................................................................................
b) Ho veia des de fora: ............................................................................................................
c) Plou: ......................................................................................................................................
d) Parlarem més alt: ................................................................................................................
e) Venia de molt lluny: .................................................................................................................
( Nou arç Ed. Castellnou)
5. En aquest fragment de la novel·la L’aiguamoll dels cocodrils, de Margarita Aritzeta, hi ha uns quants verbs conjugats en un temps de passat. Sabries distingir si es tracta d’un imperfet, un perfet, un passat perifràstic o un plusquamperfet? Reescriu-los en la casella corresponent.
No se li podia veure la cara, però en Miquel estava radiant. Es moria de ganes que li preguntessin
el que li varen preguntar:
—Quin cistell? El de les bosses?
L’has canviat de lloc? Què has fet? –va dir en Bac, alarmat.
No s’havien adonat que el menut s’enduia el cistell amb les bosses i l’arrossegava per l’embarcador
i que, quan va entrar al parc, l’havia anat a deixar entre unes rocalles de l’estany dels manjuarís.
imperfet perfet passat perifràstic plusquamperfet ( Nou arç Ed. Castellnou)