dimecres, 28 de gener de 2015

L'ORACIÓ SIMPLE. SN SUBJECTE + SV PREDICAT. REFORÇ I AMPLIACIÓ.


(imatge extreta de catala3escolagrevol.blogspot.com.)


Hola a tothom! CARINYETS, comencem tema nou!!! Ànimssss!


0. CATEGORIA, SINTAGMA I FUNCIÓ

S’han de distingir aquests conceptes.

-Categoria: la categoria gramatical fa referència a cadascun dels diferents tipus de mots o paraules que té una llengua. Es classifiquen segons la forma i el significat en: nom o substantiu (casa), adjectiu( gran), verb(ser), determinant(algun), pronom(ella), adverbi(ara), preposició (a), interjecció (apa!)i conjunció(però, i).

-Sintagma: fa referència al grup de mots que formen una unitat al voltant d’un nucli. Hi ha cinc tipus de sintagmes:
·         Sintagma nominal (SN): on el nucli és un nom. Ex.: Els meus grans amics
·         Sintagma verbal (SV): on el nucli és un verb. Ex.: viatjaven pel mar
·         Sintagma adjectival (SAdj.): on el nucli és un adjectiu. Ex.: molt fàcil
·         Sintagma adverbial (SAdv.): on el nucli és un adverbi. Ex.: massa aviat
·         Sintagma preposicional (SPrep.): és un sintagma que duu una preposició davant. 
Ex.: amb una clau anglesa (preposició+ SN)

-Funció: la funció és la relació que manté un mot o sintagma amb la resta de mots d’una oració. Hi ha dotze funcions sintàctiques diferents:
- subjecte, predicat, complement del nom, complement de l’adjectiu, complement de l’adverbi, complement del verb. Exemples:
Complement de l’adjectiu "No és capaç d'una cosa així".
Complement de l’adverbi. "La Mercè canta extraordinàriament ."

Dins del complement del verb n’hi ha de diversos tipus:

-          Complement directe, complement indirecte, atribut, complement predicatiu, complement de règim verbal o preposicional, complement circumstancial i complement agent.

1.L’ORACIÓ. PRINCIPIS BÀSICS.
-L’oració és un conjunt de paraules que tenen un sentit complet, entre les quals sempre hi ha d'haver un verb.  Ex: *El Joan (no té sentit- no és una oració) - El Joan riu (és una oració).
-          
         -L’oració està formada per dos elements bàsics:
-          El subjecte, que indica de qui o de què es parla.
-          El predicat, que informa sobre el subjecte (activitat o estat...).
El ministre                  ballarà un rock 
  SUBJECTE                              PREDICAT

-Els elements que formen l’oració no es troben pas en el mateix nivell d’igualtat . Hi ha elements que dominen (els nuclis) i elements dominats o subordinats (complements).
El ministre                         d’afers interiors               ballarà                 un rock al Parlament
NUCLI SUBJECTE          complement subj                NUCLI PREDICAT    complement verb

-Els dos pilars o fonaments de l’oració són el nucli del subjecte (nom, generalment) i el nucli del predicat (verb)

El nucli del subjecte és, generalment, un nom o pronom: ministre/ ell
El nucli del predicat és un verb: ballarà

El ministre d’afers interiors  ballarà un rock al Parlament
NUCLI SUBJECTE                     NUCLI PREDICAT

Concordança
-El nucli del subjecte i el nucli del predicat concorden en nombre (singular/ plural):
L’infant plora/ els infants ploren
No podem dir * L'infant ploren / els infants plora

Per identificar un subjecte cal fer la prova de la concordança. És a dir, mirar quin és el SN que concorda amb el verb.
El teu gos pesa vint quilos
*El teu gos pesen vint quilos. Els teus gossos pesen vint quilos
                                               subjecte

EL SUBJECTE EL·LÍPTIC
De vegades, el subjecte d'una oració ja queda sobreentès perquè el verb ens n'indica la persona i el nombre. En aquest cas diem que el subjecte de l'oració és el·líptic. I tota l'oració és el SV predicat
( Jo)                                                                           No vull més macarrons! 
Subjecte el·líptic 1a pers sg.                                               SV predicat

(Ells)                                                                          Llegien un capítol de la novel·la
Subjecte el·líptic 3a pers pl.                                               SV predicat

ORACIONS IMPERSONALS
Les oracions impersonals són aquelles que no tenen subjecte, ja que no el necessiten. Aquestes oracions són les que tenen com a nucli verbal un verb impersonal. 

Els verbs impersonals són:

a) Els verbs que es refereixen al temps meteorològic: ploure, nevar, pedregar...

Demà plourà tot el dia - No té subjecte
SV Predicat

b) El verb fer quan es refereix a un fenomen meteorològic: fer sol, fer fred...
Fa fred en aquesta habitació -  No té subjecte
SV Predicat

c) El verb haver-hi:
No hi ha ningú al pati - No té subjecte
SV Predicat


EXERCICIS PER A TOTS ELS 2NS!!!

1. Identifica el SN subjecte d'aquestes oracions fent la prova de la concordança i assenyala el nucli del SV Predicat.
a) Els peatges de les autopistes s'han encarit molt.
b) No em saluda mai, en Josep.
c) Quatre alumnes d'aquesta classe han aprovat les matemàtiques.
d) M'encanten els ous ferrats!
e) Els diners del calaix pertanyen a la mestressa de la botiga.

2. Digues quines d'aquestes oracions són impersonals i quines tenen subjecte el·líptic:
a) Surt de casa a les set en punt.
b) Aquest cap de setmana farà fred als Pirineus.
c) Ha perdut les claus de l'armariet.
d) Salvem les balenes.
e) En aquest càmping no hi ha piscina.
f) Vull una truita de pernil dolç
g) L'hivern passat va nevar a Amposta.

3. Identifica el SN subjecte i el SV predicat d eles oracions següents. Encercla el nucli del subjecte i el del predicat i comprova si concorden en persona i nombre.
a) Una antiga amiga m'ha visitat aquesta setmana.
b) No m'agraden els xampinyons.
c) Tu saps l'adreça de l'Anna?
d) En Josep i l'alícia són de Reus.
e) Jo faré catorze anys al febrer.
f) Li pica el nas.

4. Localitza els verbs del text següent i digues quins tenen un subjecte el·líptic.

La casa s'alçava sobre una lleugera elevació just al límit del poble. Estava aïllada i donava en una àmplia extensió de terra de pastura del West Country. La cas no era destacable, de cap manera: tenia uns trenta anys, era més aviat rabassuda, més aviat quadrada, d'obra vista, i al davant tenia quatre finestres d'unes dimensions i unes proporcions poc agradables a la vista.
                                            Douglas Adams, Guia galàctica per a autostopistes (adaptació)
5. Digues quin és el SN que fa de subjecte en les oracions següents. Si no hi apareix explícit, expressa'l amb un pronom personal (jo, tu ... ).
a)  Estimat, t'he de deixar.
b) Hem descobert tantes coses junts!
c)  La meva àvia ens feia un pastís amb móres de l'hort dolcíssim.
d) Els bons records de vegades són com les roses oloroses amb tacte de seda.
e)  M'has donat alegria, felicitat, seguretat, calma ...
f)  Les nenes gran s ja no en duen, de xumet.
g)  La meva germana perita està enamorada de tu.

6. Digues quin tipus de sintagma (SN, SV, SAdj, SAdv o SPrep) és cadascun dels sintagmes
destacats en negreta.
a) La separació encara seria més dolorosa.
b)Els nens de l' escola es riurien de mi.
c)Els bons records són com les roses oloroses.
d)La meva germana esta enamorada de tu.
e)  He estar molt bé amb tu.

7. Digues quin és el SN que fa de subjecte i el SV predicat en les oracions següents.
a)El pare i la mare sempre han respectat la nostra relació.
b) Aquelles vacances van ser molt relaxants.
c)Tu sempre has estat al meu costat.
d)La decisió final l'he presa jo.
e) Com es riurien de mi els nens de l' escola!

8. Digues quins tipus de sintagmes són: aquesta tarda, una connexió, sense fils, amb llet, avui, extraordinari, de Nadal, del consell escolar, cada divendres, dels pagesos, oberta, tots ells

ACTIVITATS NOMÉS PER A 2N X!!

1.Analitza les oracions següents i marca’n el sintagma nominal que fa de subjecte i el sintagma verbal.Si el subjecte està el·lidit, posa la persona a la qual correspon:
a) Demà, amb els de la classe, anem a Tarragona.
b) La gent s’exclama que els pisos són molt cars.
c) Avui actuarà per televisió un cantant famós.
d) Va estudiar vuit hores seguides.
e) Per Nadal sempre felicito els meus amics.
f) En Joan va fer un salt molt alt.
g) Aquesta barana la va fer un ferrer.
h) El jugador es va fer mal al peu i li van fer un massatge.
(Activitat Nou om. Ed Castellnou)

2. Subratlla els subjectes de les frases del text i encercla-hi els verbs. A més indica si els subjectes són el·líptics i la persona, com també les frases impersonals:
Un estat manat per joves
Un avió s’estavella en una illa deserta. Moren tots els adults, però sobreviuen una trentena de nens que hauran d’aprendre a viure-hi. Tenen diverses edats i condicions i tots ells són molt joves, però aconsegueixen organitzar-se i intenten buscar la manera de ser rescatats. Alianza Editorial ha celebrat el seu 60è aniversari amb la publicació de diverses obres clàssiques, entre les quals hi ha la interessant història d’El senyor de les mosques, de William Golding, un clàssic amb nivells de lectura diversos.
Enric Castelló, Diari de l’estudiant 

(Activitat ampliació Nou Arç. Ed.Castellnou)