dissabte, 14 de novembre de 2009

HISTÒRIA DE LA LITERATURA. ÈPOQUES.                                                 ( Fotografia de google imatges)

ESQUEMA GENERAL
En aquesta adreça web hi podreu trobar un esquema general dels distints períodes de la literatura catalana (Lletra. UOC).
ÈPOCA MEDIEVAL
En aquesta adreça hi podreu trobar informació general sobre l'Època Medieval i els trobadors.(Letra. UOC).
La literatura medieval.Joglars i trobadors. Ramon Llull. Les Cròniques... (vídeo del youtube pujat per Segonaoportunitat).
Literaura catalana a l'edat mitjana.(vídeo del youtube pujat per Cris050).
Llibre d'amic e amat de Ramon Llull. (vídeo del youtube pujat per HerberoMan).EL RENAIXEMENT
En aquesta adreça hi podreu trobar informació general sobre el Renaixement.(Lletra. UOC).

L'HUMANISME
En aquesta adreça hi podreu trobar informació general sobre l'Humanisme. (Lletra. UOC).

EL BARROC
En aquesta adreça hi podreu trobar informació general sobre
el Barroc. (Lletra.UOC).
LA IL·LUSTRACIÓ
En aquesta adreça hi podreu trobar informació general sobre
la Il·lustració.(Lletra. UOC).

EL NEOCLASSICISME
En aquesta adreça hi podreu trobar informació general sobre
el Neoclassicisme. (Lletra. UOC).

EL ROMANTICISME
En aquesta adreça hi podreu trobar informació general sobre
el Romanticisme. (Lletra. UOC).

LA RENAIXENÇA
En aquesta adreça hi podreu trobar informació general sobre
la Renaixença. (Lletra. UOC).

MODERNISME
En aquesta adreça hi podreu trobar informació general sobre
el Modernisme (LLetra. UOC).
En aquest enllaç que teniu a continuació hi podeu trobar una bona presentació ben completa sobre el Modernisme (Aulanet. Xtec. Generalitat de Catalunya) especialment com a moviment artístic.En aquest vídeo que teniu a continuació es pot veure un bon resum general sobre el moviment del Modernisme (vídeo pujat per Arraona al youtube).
NATURALISME
En aquesta adreça hi podreu trobar informació general sobre el Naturalisme. (Lletra. UOC).

NOUCENTISME
En aquesta adreça hi podreu trobar informació general sobre
el Noucentisme.(Lletra. UOC).