dissabte, 14 de novembre de 2009

LÈXIC
(Fotografia extreta de Google imatges)

ACTIVITATS DE LÈXIC

MUDSdeMots. (Edu365.cat. Generalitat de Catalunya). Activitats de lèxic. Tres nivells de dificultat.

FORMACIÓ DE PARAULES
Lliçons i exercicis de lèxic.(Albert Aragonès Salvat). Lèxic. Formació de paraules.Derivació, composició, habilitació.Abreviacions. Manlleus. Barberismes. Onomatopeies. Fraseologia.

SEMÀNTICA
Lliçons i exercicis de semàntica. (Albert Aragonès Salvat). Sinonímia i antonímia. Polisèmia i homonimia. Hiperonímia i hiponímia. Vocabulari bàsic. Terminologia. Lexicografia.

FRASEOLOGIA

Lliçons i exercicis de fraseologia. (Albert Aragonès Salvat). Comparacions lexicalitzades. Frases fetes i locucions. Refranys.
Lliçons i exercicis d'onomàstica. (Albert Aragonès Salvat). Noms de persona (antroponímia). Noms de lloc (toponímia).