dissabte, 14 de novembre de 2009

MORFOLOGIA
                        (Fotografia de Google imatges)

GRAMÀTICA

Lliçons i exercicis de gramàtica.(Albert Aragonès Salvat).
MORFOLOGIALliçons i exercicis de morfologia.(Albert Aragonès Salvat). Obres de consulta. Cursos i manuals. Activitats, exercicis i proves. Gènere i nombre. Determinants, pronoms, verbs, adverbis, preposicions, conjuncions, interjeccions.SINTAXI
Lliçons i exercicis de sintaxi. (Albert Aragonès Salvat).Obres de consulta. Cursos i manuals. Activitats, exercicis i proves. Categories, sintagmes, funcions sintàctiques. Concordança. L'oració simple. L'oració composta.PRONOMS FEBLES
En aquest enllaç hi trobareu un interessant exercici per a practicar els pronoms LI i ELS
. (Muds de mots. Edu365.cat. Generalitat de Catalunya).
En aquest enllaç hi trobareu un interessant exercici per a practicar els pronoms EL i ELS. (Muds de mots. Edu365.cat. Generalitat de Catalunya).
En aquest enllaç hi trobareu un interessant exercici per a practicar els pronoms LA i LES. (Muds de mots. Edu365.cat. Generalitat de Catalunya).
En aquesta adreça web podeu practicar el pronom HI. (Muds de mots. Edu365.cat. Generalitat de Catalunya).
En aquesta altra el pronom EN. (Muds de mots. Edu365.cat. Generalitat de Catalunya).Obres de consulta. Cursos i manuals de gramàtica. (Albert Aragonès Salvat).